Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını olan Journal of Mosaic Research Dergisinin 8. sayısı yayınlandı.

Satın alma linki

Journal of Mosaic Research

 

Volume 8, 2015

 

Yazar/Editör: Şahin, Mustafa
Yayıncı: 
Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Merkezi
ISBN No.: 
9771309047003
Basım yılı, yeri: 
2015, İstanbul 

Dergi hakkında

JMR 8

194 s, Türkçe-İngilizce - Fransızca

İçindekiler

Archaeology / Arkeoloji 

·     BLÁZQUEZ, José María / The Myth of Aphrodite and Adonis in Roman Mosaics of Jordan, Arabia, Antioch, Mauretania Tingitana and Hispania / Ürdün, Arabistan, Antakya, Mauretania Tingitana ve Hispanya’daki Roma Mozaikleri Üzerinde Aphrodite ve Adonis Miti

·     FRIEDMAN, Zaraza / The Ship Depicted on the North Colonnade of the Great Mosque at
Damascus: A Nilotic Theme or the Representation of Paradise? / Şam’daki Emeviye Camii Kuzey Sütun Dizisi Üzerinde Yer Alan Gemi Tasviri: Nil Nehrine Ait Bir Konu ya da Cennet Tasviri?

·     HABAS, Lihi / Crosses in the Mosaic Floors of Churches in Provincia Arabia and Nearby Territories, Against the Background of the Edict of Theodosius II / II. Theodosius’un Fermanının Arka Planına Karşı Arabistan Eyaleti ve Yakın Bölgelerdeki Kiliselerin Mozaik Tabanlarında Görülen Haçlar

·    JIMÉNEZ, Maria Luz Neira / Written and Visual Culture About the Mosaic of Castulo: The Influence of Lucian’s Works / Castulo Mozaiği Hakkında Yazılı ve Görsel Kültür: Lucian’ın Çalışmalarının Etkisi

  • ·   MORLIER, Helene / Before the Corpus: Byzantine Mosaics in Istanbul in Nineteenth-Century French Guide-Books / Korpus Öncesi: 19. Yüzyıl Fransız Rehber Kitaplarında İstanbul Bizans Mozaikleri

  • ·    RAYNAUD, Marie-Patricia – Agron ISLAMI / Le Projet de Corpus des Mosaïques d’Albanie / Arnavutluk Mozaikleri Korpus Projesi

  • ·    SEZER, S. Sezin / The Orpheus Mosaic of Prusias ad Hypium / Prusias ad Hypıum Orpheus Mozaiği

  • ·    ŞAHİN, Derya – Y. Selçuk ŞENER / The Basilica Mosaic on Asar Island at Myndos / Myndos Asar Adası Bazilika Mozaiği

  • ·    WRENCH, Licínia Nunes Correia / Looking at Two Patterns Inspired in Coffered Ceilings: Some Examples in the Portuguese Roman Mosaics / Tavan Süslemelerinden Esinlenen İki Motifin İncelenmesi: Portekiz-Roma Dönemi Mozaiklerinden Bazı Örnekler

 

Book Review / Kitap İncelemesi 

·    ŞAHİN, Reyhan / Die Mosaiken Westkleinasiens (Tessellate des 2. Jahrhunderts v. Chr. bis
Anfang des 7. Jahrhunderts n. Chr.), Veronika Scheibelreiter-Gail