Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını olan Journal of Mosaic Research Dergisinin 9. sayısı yayınlandı.

Satın alma linki

Journal of Mosaic Research

 

Volume 9, 2016

 

Editör: Mustafa Şahin
Yayıncı: 
Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
ISBN No.: 
9771309047003
Basım yılı, yeri: 
2016, İstanbul 

Dergi hakkında

JMR 9

127 s, İngilizce - Fransızca

İçindekiler

Archaeology / Arkeoloji 

·     Abdallah, Komait / Funerary Mosaic Found in Northern Syria / Kuzey Suriye’de Bulunan Mezar Mozaiği

·     Bouzoubaa, Nissma – Abdelilah Dekayır / Etude pétrographique comparée des tessellata de quelques mosaïques romaines des sites archéologiques de Volubilis et Lixus (Maroc) /Fas’taki Volubilis ve Lixus Arkeolojik Yerleşimlerine Ait Çeşitli Roma Mozaikleri Tesseralarının Karşılaştırmalı Petrografik Çalışması

·     Elda Omari – Paolo Bonini / The Athena Domus at Apollonia (Albania): A Reassessment / Apollonia’daki (Arnavutluk) Athena Domus’u: Yeniden Değerlendirme

·    Öz, Ali Kazım – Erhan Aydoğdu / Geometric Analysis of the Mask Mosaic in Metropolis / Metropolis Mask Mozağinin Geometrik Çözümlemesi

  • ·   Parzysz, Bernard / De la nécessité d’identifier précisément le décor géométrique d’une mosaïque. Une étude de cas / Bir Geometrik Mozaik Dekorunun Doğru Bir Şekilde Belirlenmesi Gereği Üzerine Bir Vaka Çalışması

  • ·    Pessoa, Miguel / Mimicking ‘marble’ in Roman Mosaics in Conímbriga (Condeixa-a-Velha – Portugal) Discovered Between 1938 and 1941 in the Time of Professor Vergílio Correia (1888-1944): A Reflection / 1938 -1941 Yılları Arasında Professor Vergílio Correia (1888-1944)Döneminde Conímbriga’da (Condeixa-a-Velha–Portugal) Keşfedilmiş Roma Mozaiklerindeki ‘mermer’ Taklidi: Bir Yansıma

  • ·    Şahin, Derya – Hazal Çıtakoğlu / A Newly Discovered Mosaic from Myrleia / Myrleia’dan Yeni Keşfedilen Bir Mozaik

  • ·    Vassal, Véronique / Opus Signinum, Terrazzo, Mortier et Béton de Sol : Un Etat de la Question Opus signinum, Terrazzo, Harç ve Beton Kaplama: Sorunsal Durum