Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Veli Köse’nin kazı başkanlığını yürüttüğü Aspendos Kenti Kazı, Araştırma ve Onarım çalışmaları ile ilgili güncel araştırma sonuçlarının paylaşıldığı “Hekatompedos’tan Kervansaray’a Bir Kentin Gelişimi: Aspendos” isimli konferans 29 Kasım Cuma günü Karaman Dernekler yerleşkesinde Nilüfer Belediyesi Başkan yardımcısı Zafer Yıldız’ın da katılımıyla düzenlenmiştir.

Konferansa Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanlarının yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş da katılmışlardır.

Antalya’nın Serik ilçesinde yer alan ve Antik çağın en önemli kentlerinden biri olan ve bölgenin en büyük nehirlerinden Köprüçay (Antik Eurymedon) yakınlarındaki tepe düzlüğünde kurulan Aspendos’taki arkeolojik kazılar 2011 yılından beri Prof. Dr. Veli Köse tarafından yürütülmektedir.

Antik Çağ’ın önemli kentlerinden biri olan Aspendos’ta yapılan güncel arkeolojik çalışmalarla ilgili değerli bilgileri paylaşan Prof. Dr. Veli Köse’ye teşekkürü borç biliriz.