Prof.Dr. azİz novruzlu

Öğrenim Durumu

 

 • Derece Alan Üniversite Yıl
  Y. Lisans Tarih Nahcivan Üniversitesi 1977
  Doktora Arkeoloji Azerbaycan Bilimler Akademisi 1984

 

 • Akademik Unvanlar

  Doktorluk Tarihi: 1986

  Profesörlük Tarihi : 2000

  • Yayın Listesi

  • Kitaplar 

  Şahbuz bölgesinin arkeolojik Abideleri,Bakü, Elm, 1992.

  Culfa bölgesinin arkeolojik Abideleri, Bakü, Elm, 1993.

  Şerur’un arkeolojik Abideleri, Bakü, Elm, 1993.

  Azerbaycan  Seramiği,(Rusça), Bakü, Elm, 1993.

  Cavad Bölgesinin Tarihi, Bakü, Elm, 1994.

  Saatlının Tarihi, Bakü, Elm, 1995.

  Naxçıva şehri ve Babek bölgesinin arkeolojik Abideleri, Bakü, Bilim, 1996 5,93 ч / в .

  Azerbaycan’ın orta Asır sanatkârlığı Bakü, Bilim, 1997 30,5 ч / в .

  Sabirabad’ın tarihi, Bakü, Bilim, 1998 7 ч / в .

  Azerbaycan’ın  orta Asır sanatı (Rusça ПозднесредневековоеремеслоАзербайджана (XIV-XVII вв) Bakü, Bilim, 2000 40,5 ч / в .

  Azerbaycan’ın yeni inşaat alanlarında arkeolojik çalışmalar I.cilt (Xaraba Şeher) Bakü,

  Azerbaycan’ın yeni inşaat alanlarında arkeolojik çalışmalar II. cilt 2003.

  Eski ve modern Eli Bayramlı, Bakü, Bilim, 2004.
          
  Nahçıvan'ın Abideleri ansiklopedisi İstanbul 2008
  .

   

  Makaleler

  • Nahçıvan'ın orta Asır saksı qelyanları hakkında Cumhuriyet aspirantlarınin I bilimsel toplantısı, II kitap «Bilim» 1984.

   Nahçıvan'ın orta esr sırlı seramik mamulü "Gobustan" sanat toplusuтто, 1984 № 2 .

   Orta esr Nahçıvan keramikası, Bilim ve hayat, 1984 № 5.

   Orta asır Nahçıvan keramikası tarihi kaynak olarak, (Rusça), mayes B., 1985.

   Nahçıvan'ın sırlı seramik ürünün bağımsız işçilik alanı gibi oluşumu (Rusça ) Тb. 1985.

   Azerbaycan’ın polikrom sırlı kapları (Rusça). QAfqazın polıkrom sırlı kapları .menbe ve  yayılma yolları Тb. 1986.

   Nahçıvan'ın orta asır şar konik kapları, SSR EA xeberleri ЕА хябtarix, felsefe, hukuk ser.ы, 1986, № 3.

   Nahçıvan'ın orta asır polikrom sırlı seramik ürünü (Rusça) (1985) Б., 1986.

   Azerbaycan fayansı, Bilim ve hayat, 1987, № 1, Nahçıvan seramik üretiminin teknik ve teknolojisi (Rusça) Az. Bilimler Akademisi kenc alimlerinin  2. bilim konferansı B., 1987.

   Son orta esr bedii seramik sanatı Bilim ve hayat,, 1988, № 5.

   Azerbaycan’ın son orta asır sanatkarlığının bezi meseleleri (Rusça) Kafkas arkeologlarının ilmi konferansı . Tb.1988.

   Azerbaycan’ın son orta asır sanatkârlığının Ham madde menbeleri, (Rusça) Respublıka elmı konferansının materyallerı N.1988.

   Nahçıvan şehrinin küçük kalesinde kazılar (Rusça) Azerbaycan’da arkeolojik etnografik aktarışlar, B.1988.

   Nahçıvan şehrinin küçük kalesinde kazılar (Rusça) Azerbaycan’da arkeolojik etnografik aktarışlar B.1989.

   Nahçıvan şeherinin küçük kalesinde 1984 yılında yapılan kazılar Respublıka elmı konfransının materyalleri, N.1989 с. 23-24.

   Şamahı'nın fayans ve porselen tipi kapları, SSR EA xeberleri ЕА xeberlerı  tarih, felsefe, hukuk ser.ы, 1986,, 1992, 3-4 с. 88-94.

   Nahçıvan şehrinin küçük kalesinde 1987 yılında yapılan kazılar, (Rusça )) Azerbaycan’da arkeolojik etnografik araştırmalar (1987), Б., 1987 с.32-33 .

   Nahçıvan şehrinin küçük kalesinde 1988 yılında yapılan kazılar,  Azerbaycan’da  arkeolojik etnografik araştırmalar (1987), 1992 с.14-15.

   1987-1988li yıllarda Nahçıvan kentinde arkeolojik kazılar Azerbaycan’da arkeolojik  etnografik araştırmalar, Б., 1989 с.12.

   Azerbaycan’ın son orta asır silahları hakkında, Respublıka elmı konferansının materyalleri, N. 1992 с. 69-75.

   Азeрбeycaнын orta asır sırlı sahsı mamulatı,  Bılım ve heyat, 1988, 8-11.

   Azerbaycan’ın son orta asır dağ maden sanatı, Respublıka arkeolog ve etnograflarının  bılım konferansı,  B., 1992 с. 69-75.

   Azerbaycan’ın son orta asır metallurgiyasına dair (XIV-XVII asırlar) Azerbaycan’ın tarını problemlerı B., 1992 с. 243-245.

   Azerbaycan’ın son orta asır ağaç işleme sanatının bazı meseleleri (XIV-XVII asırlar) Azerbaycan’ın kadim ve orta asır problemlerı  B, 1992 с. 103-108.

   Azerbaycan’ın son orta asır sanatı ve onun Orta Asya ileelaqeleri (XIV-XVII asırlar) Respublıka arkeolog ve etnograflarının  bilim konferansı  B., 1992 с. 65-66 .

   Azerbaycan’ın son orta asır şehirlerinin iletişimi ve dağ bölgeleri ile onun ilişkisi, Respublıka arkeolog ve etnograflarının  bilim konferansı  B., 1992 с. 67-69.

    Azerbaycan’ın son orta Asır filiz çıkarma sanatı  Azerbaycan Bilimler Akademisinin meruzelerı, B., 1990.

   «Bu güne nasıl gelip çıkmışız» ... Kommunıst qaz.03.avqust, 1993.

   Azerbaycan’ın son orta asır mücevher sanatının bazı meseleleri, (XIV-XVII asırlar) Respublıka arkeolog ve etnograflarının 1.  bilim konferansı  B., 1992 с. 60-64.

   Azerbaycan’ın son orta asır filiz çıkarma sanatının bazı meseleleri, Respublıka arkeolog ve etnograflarının 1.  bilim konferansının materyalleri, 1992 с. 65-70.

   Orta Asır Nahçıvan seramiğinin dövrleşdirilmesi  Azerbaycan Bilimler Akademisi tarih Enstitüsü kenalımlerının bilim konferensı, B., 1983 с. 46.

   Nahçıvan'ın orta asır sırlı keramikası Respublıka arkeolog ve etnograflarının 1.  bilim konferansının materyallerı 1992с. 34-49.

   Azerbaycan’ın son orta asır taş işleme sanatının bazı meseleleri (XIV-XVII yüzyıllar) Azerbaycan’da arkeolojik  etnografik bilimlerin son neticelerine hasredilmiş bilim konferansının materyallerı  B., 1992 с. 51-54.

   Nahçıvan'da arkeolojik çalışmaların sonuçları, Azerbaycan’da arkeolojik  etnografik bilimlerin son neticelerine hasredilmis bilim konferansının materyalleri  B., 1992 с. 150-152.

   Şerur’un yeni tunç dönem yerleşim yerleri, Isıklı yol. Qaz. 14.07. 1979.

   Şerur’da ilk kent kültürü, Isıqlı yol. Qaz. 28.09. 1979

   Büyük Vatan Savaşı yıllarında Nahçıvan MR Maarif müeisselerinin cepheye yardımı . Tarih İctimaiyyet coqrafıya jurnalı.1978. n 3.

   Nahçıvan'da devrimci demokratik harekat,  bilim ve hayat.1981 n8.

   Nadir kap, bilim ve hayat.1983N2

   İpek yolunun üçüncü golü, Nahcıvan qaz.12.09.1997.

   Nahcıvan eski dönemde, Halk, qaz. 13.09.1999 Azerbaycan I beşillikde Isıqlı yol. Qaz1979. N84

   Nahçıvan orta yüzyıllarda, Halk qaz.14.09.1999

   Nahçıvan yeni dönemde, Halk qaz.17.09.1999

   Orta asır Bakü Şehrinin su sistemi, Halk qaz.23.09.199

   Yüksek vergi devlet hazinesine ne getirir, Halk qaz.09.11.1999

   İçeri şehirde yeni arkeolojik bulgu, Halk qaz. 11.11.2001

  • Mişovdağın eteğinde orta asır şehri, Halk qaz.09.07.2002

  • Orta Asır Eli Bayramlı şehri, Isıq qaz.21.07.2002

  • Taşların dili açılır, Halk qaz.31.07.2002

  • Tarihi abideler imdat diliyor, Halk qaz.07.02.2002

  • Bakü Ceyhan petrol kemeri üzerinde bulunan arkeolojik abideler,  Azerbaycan’ın yeni yapılarındakı arkeoloji araştırmalar, B.2003.

  • Batı ihraç boru kemeri üzerinde bulunan arkeolojik abideler, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmalar, B.2003.

  • Sangaçal terminali arazisinde olan arkeolojik abideler, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmaları, B.2003.

  • Sangaçal kaya sığınağı, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmaları, B.2003.

  • Şahdeniz gaz kemeri üzerinde arkeolojik yüzey araştırmalarının sonuçları hakkında, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmaları, B.2003.

  • Mişovdağın arkeolojik Abideleri, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmaları, B.2003.

  • Piriküşkül yerleşim yeri barede, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmaları, B.2003.

  • Gaz kemeri üzerinde yapılan ilk arkeolojik aramaların sonuçları hakkında, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmaları, B.2003.

  • Tovuzçay etrafında Şahdeniz gaz kemeri değiştirilmiş (25 km) topraklarının arkeolojik yüzey tetkiki hususunda, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmaları, B.2003.

  • Bakü Tiflis Ceyhan ve arkeolojik abidelerimiz, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmaları, B.2003.

  • Şahdeniz gaz boru kemeri değiştirilmiş alanlarında arkeolojik yapıların araştırılması hususunda, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmaları, B.2003.

  • Sangaçal Karadağ çimento  Su kemeri ve su kuyusu üzerinde bulunan arkeolojik abideler barede, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmaları, B.2003.

  • Mişovdağ’ın yerleşim yerleri, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmaları, B.2003.

  • Mişovdağ petrol madenlerinde keşfedilen kabir Abideleri, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmalar, B.2003.

  • Kalameddin petrol yataklarında yer alan kabir 78.Abideleri, Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmaları, B.2003.

  • Kalameddin petrol yataklarında yer alan yerleşim yerleri Azerbaycan’ın yeni yapılarındaki arkeoloji araştırmaları, B.2003.  


    

   Ulusal & Uluslararası Projeler

   1999-2003 Uluslar arası Nift Kaz Kemerleri Üzerinde Olan Arkeolojik Abidelerin Tetkiki Projesinde rehberlik.

   Uluslararası eski ve çağdaş arıcılık projesinde Kafkazlarda eski Arıcılık konusunda konferans.

   İdari Görevler

   1999-2003 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsünde Yeni Tikinti Sahalarının Arkeoloji Tetkiki Bölümü     Başkanı

   2003 Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Yönetim Kurulu İlmi Bölümünde İlmi Katip

  •  

    

  •