Okutman Elİf Burcu Özkan

Tel: +902242941893


Fax: +902242941892


email: eburcuozkan@uludag.edu.tr

Akademik Ünvanlar

 

  • Lisans:
  • 2000- 2004: İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı

     
  • Yüksek lisans:

2006- 2008:  İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı
Tez: Seneca’nın “De Constantia Sapientis”inde İnsanın İçsel Özgürlüğü

·         Doktora:

2009- … : İstanbul Üniversitesi,  Latin Dili ve Edebiyatı- (Tez aşaması)

2011- 2012: Polonya, Poznań Adam Mickiewicz Üniversitesi Klasik Filoloji Bölümü – Erasmus Programı

 Akademik Görevler

 Öğretim Görevlisi – Ağustos 2013- …

 Yürüttüğü / Katıldığı Projeler ve Kazılar

-          19 Ağustos- 2 Eylül 2013: Side Antik Kenti Kazısı (Epigrafi alanında)

-          17 Ağustos- 1 Eylül 2015: Side Antik Kenti Kazısı (Epigrafi alanında)

-          22 – 27 Ağustos 2016: Side Antik Kenti Kazısı (Epigrafi alanında)

Görev Aldığı Konferanslar/ Sempozyumlar

-          Nisan 2009: (Sunum Çevirisi, İngilizceden): Prof. Dr. Bernard Freydberg” (Duquesne University, Philosophy Department), “Recollecting Platonic Recollection: “Platon'un 'Anımsama' Kavramını Anımsamak”,  İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı- Navisalvia- Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2009.

 -          Mayıs 2013-  21.05.2013, Akdeniz Üniversitesi I. Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu, Antalya:  Oturum Başkanlığı; Sunum: Elif Burcu Özkan, “Seneca’da Özgürlük: “Bilgenin Sarsılmazlığı“.

 -          Mayıs 2014- İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, II. Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu, Oturum Başkanlığı.

-          Mayıs 2015- Ankara, Ankara Üniversitesi, DTCF, III. Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu, Oturum Başkanlığı.

 -          Kasım 2015- Bursa, Akademik Odalar Birliği, Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu, Sunum: Elif Burcu Özkan, Murat Akın, “Badırga Kybele’si ve Nilüfer’deki Kybele Kültü”.

 -          Mayıs 2017- Akdeniz Üniversitesi, V. Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu, Antalya; Sunum: Elif Burcu Özkan, “Eski Yunan ve Romalı Kadınların Sosyal Statülerinin Karşılaştırması“.

 

Makaleler/ Kitap İçi Bölüm Yazıları:

-          (Çeviri) : Prof. Dr. Bernard Freydberg, “Platon'un 'Anımsama' Kavramını Anımsamak”, (“Recollecting Platonic Recollection”. Duquesne University, Philosophy Department, İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı- Navisalvia- Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2009, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2012.

-          (Kitap İçi Bölüm Yazısı):  “Iuvenalis’in 3. Yergisinde Başkalaşan Roma”, Akron 7- Eski Çağ Yazıları 5, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi Kitap Serisi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, Mayıs 2013, s. 75- 105.

-          (Kitap İçi Bölüm Yazısı):  “Stoa Felsefesi’nde ve Seneca’da “özgürlük” Kavramı”, Akron 8- Eski Çağ Yazıları 6, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi Kitap Serisi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2014, s. 225- 270.

-          (Makale):  “Seneca'nın Tanrı Anlayışı", şurada: In Memoriam Filiz Öktem, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, No: 415, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2014, s. 203-218. 

-          (Makale): “Antik Literatürden Örneklerle Akdeniz Dünyasında Kybele Kültü”,  Vir Doctus Anatolicus. Studies in Memory of Sencer Şahin, Prof. Dr. Sencer Şahin Anısına Yazılar, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2016, s. 657- 681.

-          (Makale): AKIN, Murat, Elif Burcu Özkan, “Badırga Kybele’si ve Nilüfer’deki Kybele Kültü”,Odryses’ten Nilüfer’e: 1. Uluslararası Nilüfer Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 2016,  s. 69- 94.

-          (Makale): "Eski Romalı Yazarların Gözünden Gladyatör Dövüşleri", şurada: Arkhe (Arkeoloji, Gezi, Kültür ve Sanat Dergisi), Sayı: 1, Ocak-Şubat-Mart 2017, Eğlence ve Yaşam Arasında Bir Dünya: Gladyatörler, (Ocak) 2017, (s. 31-41).

-          (Makale): “Yasalar ve Gelenekler Işığında Arkaik ve Klasik Dönem Yunan ve Cumhuriyet Dönemi Romalı Kadınların Aile Hayatı”, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, 2017 (II), Sayı 15, İstanbul, 2018, (s. 1-25).

 Kitaplar: 

-          (Latince'den Çeviri): Lucius Annaeus SENECA; “De Constantia Sapientis” :“Bilgenin Sarsılmazlığı”, Doğu Batı Yayınları, 2017.

         Yabancı Diller

·         İngilizce (İleri Düzeyde)

·         Almanca (Orta düzeyde)

·         Lehçe (Temel düzeyde)

Kaynak Diller:

·         Latince

·         Eski Yunanca

Yürüttüğü Dersler:

·         Eski Yunanca I,  II; 

·         Latince I,  II

·         Latince III, IV

·         Eski Yunan Edebiyatı

·         Latin Edebiyatı