Okutman Elİf Burcu Özkan

Tel: +902242941893


Fax: +902242941892


email: eburcuozkan@uludag.edu.tr

Akademik Ünvanlar

 

 • Lisans:
 • 2000- 2004: İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı

   
 • Yüksek lisans:

2006- 2008:  İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı
Tez: Seneca’nın “De Constantia Sapientis”inde İnsanın İçsel Özgürlüğü

Doktora:

2009- … : İstanbul Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı- (Tez aşaması)

2011- 2012: Polonya, Poznań Adam Mickiewicz Üniversitesi Klasik Filoloji Bölümü – Erasmus Öğrencisi

 

Akademik Görevler

Okutman- Uludağ Üniversitesi – Eylül 2013- …

 

 • Yürüttüğü / Katıldığı Projeler ve Kazılar

  -          19 Ağustos- 2 Eylül 2013: Side Antik Kenti Kazısı (Epigrafi alanında)

  -          17 Ağustos- 1 Eylül 2015: Side Antik Kenti Kazısı (Epigrafi alanında)

   Görev Aldığı Konferanslar/ Sempozyumlar

      -          Nisan 2009: (Sunum Çevirisi, İngilizce’den): Prof. Dr. Bernard Freydberg” (Duquesne University, Philosophy Department), “Recollecting Platonic Recollection: “Platon'un 'Anımsama' Kavramını Anımsamak”,  İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı- Navisalvia- Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2009. 

      -          Mayıs 2013-  21.05.2013, Akdeniz Üniversitesi I. Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu, Antalya:  Oturum Başkanlığı; Sunum: Elif Burcu Özkan, “Seneca’da Özgürlük: “Bilgenin Sarsılmazlığı“. 

      -          Mayıs 2014- İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, II. Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu, Oturum Başkanlığı. 

      -          Mayıs 2015- Ankara, Ankara Üniversitesi, DTCF, III. Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu, Oturum Başkanlığı. 

      -          Kasım 2015- Bursa, Akademik Odalar Birliği, Odryses’ten Nilüfer’e Uluslararası Nilüfer Sempozyumu, Sunum: Elif Burcu Özkan, Murat Akın, “Badırga Kybele’si ve Nilüfer’deki Kybele Kültü”. 

  Makaleler/ Kitap İçi Bölüm Yazıları:

  -          (Çeviri) : Prof. Dr. Bernard Freydberg, “Platon'un 'Anımsama' Kavramını Anımsamak”, (“Recollecting Platonic Recollection”. Duquesne University, Philosophy Department, İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı- Navisalvia- Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2009, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2012.

  -          (Kitap İçi Bölüm Yazısı):  “Iuvenalis’in 3. Yergisinde Başkalaşan Roma”, Akron 7- Eski Çağ Yazıları 5, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi Kitap Serisi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, Mayıs 2013, s. 75- 105.

  -          (Kitap İçi Bölüm Yazısı):  “Stoa Felsefesi’nde ve Seneca’da “özgürlük” Kavramı”, Akron 8- Eski Çağ Yazıları 6, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Dillerini ve Kültürlerini Araştırma Merkezi Kitap Serisi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2014, s. 225- 270.

  -          (Makale):  “Seneca'nın Tanrı Anlayışı", şurada: In Memoriam Filiz Öktem, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, No: 415, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2014, s. 203-218. 

  -          (Makale): “Antik Literatürden Örneklerle Akdeniz Dünyasında Kybele Kültü”,  Vir doctus anatolicus. Studies in memory of Sencer Şahin, Prof. Dr. Sencer Şahin Anısına Yazılar, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2016 (Baskıda)

                 -         (Makale): AKIN, M., ÖZKAN, E.B., “Badırga Kybele’si ve Nilüfer’deki Kybele Kültü”,Odryses’ten Nilüfer’e, 1.  Uluslararası Nilüfer Sempozyumu, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, 2016,  s. 69- 94.                   

  Çeviriler: 

              -          (Latince'den Çeviri): Lucius Annaeus SENECA; “De Constantia Sapientis” :“Bilgenin Sarsılmazlığı”, (Hazırlanma Aşamasında) 

  -          (Latince'den Çeviri): APICIUS; “ De Re Coquinaria” : “Yemek Pişirme Sanatı Üzerine”; (Çeviri Aşamasında).

  -          (İngilizce'den Çeviri): W.K.C. Guthrie, “Eski Yunan Felsefesi Tarihi, 5. Cilt: Platon Geç Dönem ve Akademia” (“A History of Greek Philosophy, Volume 5: The Later Plato and The Academy”  ; İngilizce- Türkçe; eş çevirmen, (Çeviri Aşamasında, Kabalcı Yayınevi)

  -          (İngilizce'den Çeviri): Prof. Dr. Bernard Freydberg, “Platon'un 'Anımsama' Kavramını Anımsamak”, (“Recollecting Platonic Recollection”. Duquesne University, Philosophy Department, İstanbul Üniversitesi, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı- Navisalvia- Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2009, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2012.

   Yabancı Diller

  ·         İngilizce (İleri Düzeyde)

  ·         Almanca (Orta düzeyde)

  ·         Lehçe (Temel düzeyde)

  Kaynak Diller:

  ·         Latince

  ·         Eski Yunanca 

  Yürüttüğü Dersler:

  ·         Eski Yunanca I,  II; 

  ·         Latince I,  II

  ·         Latince III, IV

  ·         Eski Yunan Edebiyatı

  ·         Latin Edebiyatı