Doç. dr. Derya şahİN

 

 

Görev Yerleri

2004-2005     Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler M.Y.O., Turizm Rehberliği Programı- Konya 

2005-2006     Uludağ Üniversitesi, İznik M.Y.O.- Bursa.

2006- --         Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü - Bursa.

 

Mesleki Etkinlikler

1998 - ---           Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği üyesi

2003 - ---           AIEMA-Türkiye üyesi

2004 - ---           Myndos Kazısı heyet üyesi 


İdari Görevler 

2006        Uludağ Üniversitesi, Mozaik Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı

 

Alınan Burslar

2002     Dil Bursu: Goethe-Enstitüsü, Bonn/Almanya. AvH Vakfı desteği ile.
2003     DAAD- Doktora Araştırma Bursu, Bonn / Almanya
2007     DAI-Araştırma Bursu, Berlin /Almanya.

2009-2010 BAP Yurtdışı Araştırma Bursu, Oxford Universitesi, Oxford/ İngiltere

2014    YÖK Bursu - Near&Middle Eastern Civilization University of Toronto/ Kanada

 

Yayın Listesi

Makaleler ( Uluslar Arası )

1- "The Amisos mosaic of Achilles. Achilles cult in the Black Sea region"., La mosaique gréco-romaine, 9. [ Actes du IXe Colloque international pour l'étude de la mosaique antique e médiévale] (Rome 2005), 413-426
 

2-  M. Şahin - D.Şahin - D.Parrish - W. Jobst " The Mosaic Corpus of Turkey. a new international research Project", Lessons learned. Reflecting on the theory and practice of mosaic conservation. Proceedings of the 9th ICCM Conference, Hammamet, Tunisia, November 29 - December 3, 2005. Leçons retenues. Les enseignement tirés des expériences passées dans le domaine de la conservation des mosaiques. Actes de la 9e conférence de I'ICCM. Hammamet, Tunisie, 29 Novembre - 3 Décembre 2005. ( Los Angeles 2008 ), 123-125.

 

3-  " The Zodiac in Ancient Mosaic Reprasetantion of Concept of The Time", Journal of Mosaics Research 3, 95-111

4-  " Dünyada ve Türkiye'de Müzecilik", Bursa Defteri 28, Ocak 2007, 23-32.

5- M. Özgen, A. Özdilek, M.A. Birsin, S. Önde, D. Şahin, E. Açıkgöz, Z. Kaya, "Analysis of ancient DNA from in vitro grown tissues of 1600-year-old seeds revealed the species as Anagyris foetida", Seed Science Research 22, 2012, 279-286.

6- Y. Taneli, S. Yurtkuran, G. Kırlı, M. Şahin, D. Şahin, S. Gündüz, "A Multidisciplinary Design Exercise: Myndos Excavation Site", Procedia - Social and Behavioral Sciences 106c, 2013, 120-129.

7-  D. Boyraz, H.S. Başkaya, I. Akşit, J. Arocena, S. Polat, M. Dingil, M. Şahin, D. Şahin, Z.G. Kaynak, S.K. Akay, Ö. Yılmaz, E. Akça, M. Biçici, S. Kapur,  "Preliminary Submicroscopy of a Vertebral Bone Fragment from a Bitinian Tomb of 2nd Century BC in Bursa, Western Turkey", Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology, 14, 2011, 151-158.

8 - Y.S. Şener, D. Şahin, "Bursa Orhan Gazi Türbesi: Opus Sectile Taban Döşemesi, Mevcut Korunma Durumu ve Restorasyona Yönelik Öneriler ", Journal of Mosaic Research 6, 2013, 45-57.

 

Kitaplar ve Kitap Bölüm Yazarlığı

1- Amisos Mozaiği. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayını (2004). 
 

2-  " Orentes" maddesi, Künstler Lexikon der Antike (München-Leipzig 2004), 166-167.

Konferans Bildirileri

1-"The Cult of Achilles on the Black Sea Coast", La Mosaïque Gréco-Romaine IX. Collection de l'École Française de Rome- 352 (Roma 2005), 413-426. 
2- "Amisos Mozaiği ve Zeugma ile İlişkiler", Uluslar arası Geçmişten Geleceğe Zeugma Sempozyumu 20-22 Mayıs 2004 (Gaziantep 2007), 173-177. (M. Şahin ile birlikte).
3- "Amisos Mozaiği Işığı Altında Akhilleus-Thetis İkonographis", O.D.T.Ü. Karadeniz Araştırmaları Sempozyumu 16-17 Nisan 2004 (İstanbul 2006), 
4-  "Amisos Mosaic", 2 nd. International Congres on Black Sea Antiquities. Local Populations of the Black Sea Littoral and their Relations with the Greek, Roman and Byzantine Worlds and Near Eastern Civilizations (8 th. Century B.C. – ca. AD. 1000), Ankara, 2-9 Eylül 2001, (Yayında).

5-  "D. Şahin - M. Şahin" Mozaikler Işığında Kuzey-Güney Anadolu İlişkisi" Uluslar arası Geçmişten Geleceğe Zeugma Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2004 Gaziantep (2006), 173-177

6-  "M. Şahin - D. Şahin" Mısır'dan Batı Sanatına Çocuk Betimleri: Elmalı Figürini Işığında Çocuk Tipinin Kökeni", 3. Uluslar arası Lykia Sempozyumu, 7-10 Kasım 2005 Antalya.

7-  "Türkiye'de Mozaik Terminolojisi Çalşmaları" 3. Uluslar arası Türkiye Mozaik Corpusu Sempozyumu 8-10 Haziran 2006 ( Bursa 2007 ), 27-28

8-  "Zeugma Mozaikleri Üzerinde Yer alan Tetyhs Betimlemeleri" 4. Uluslararası Türkiye Mozaik Corpusu Sempozyumu 6-10 Haziran 2007 ( Bursa 2008 ), 147-153

9-  "M. Şahin - , D. Parrish , W. Jobst - D. Şahin " Türkiye Mosaic Corpusu - 2004", 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı (2006), 185-190

10-  "M. Şahin - D. Şahin - E. Aslan - S. Gündüz, " 2005 Yılı Myndos Kazısı" 28. Kazı Sonuçları Toplantısı (2007), 559 - 572

11-  " Mosaics of Myndos" Xlth International AIEMA Mosaics Symposium 16-20 October 2009-Bursa

12" Amisos Mosaics " 2. International Congress on Black Sea Antiquities 2-9 September 2001

13" M. Şahin - M. Bulba - D. Şahin - A. Altın, " " Terracotta Figurines from the 2006 Excavation Campaign at Myndos, Caria", Terracotta Figurines in the Greek and Roman Eastern Mediterranean Production Diffucion Ikonographie and Function, 2-6 June 2007 İzmir

14" Amisos Mozaiği Işığı Altında Achilleus - Tetys Ikonografisi "Karadeniz Araştırmaları Sempozyumu, 16-17 Nisan 2004.

15- "Myndos'un Hekatomnid Öncesi Seramikleri" Karia Arkhaia La Carie, des origines a la periode pre-hekatomnide, 2013, İstanbul.

 

Yurtdışında Verilen Konferanslar

1- The Achilles Mosaic from Amisos. 21.11.2003. Bonn Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü Almanya.
2-  Mosaics from Zeugma. 25.11.2003. Bonn Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü,Almanya.

3-  The Cult of Nereids on Mosaics". Cult and Sanctuary through the Ages, Casta-Papiernicka 16-19 November 2007,397-401

4-  D. Şahin - S. Arık - G. Hançer,. " Late Roman Mosaics in Turkey. Case Studies " Season of International Lestures on Architecture, Mosaics and Society in Late Antiquity and Byzantium, in West and East, Conservations Studies and Plans, 11-13 July 2008 Lisbon - Mertola - Rabaçal

 

Araştırma Projeleri

1- Bursa ve Çevresi Kültür Envanteri Projesi .Proje No: 2006/38
 

2- Zeugma Mozaikleri .Proje No: 2003/145
 

3- Çevremdeki Antik Yaşamı Tanıyorum - TUBİTAK .Proje No: 109B089
 

4- Türkiye Mozaik Korpusu Myndos Mozaikleri.Proje No:YDP(F)-2009/7
 

5- Çevremdeki Antik Yaşamı Tanıyorum - TUBİTAK .Proje No: 108050

6- Dini İnaçlardaki Değişimin Sosyal Hayata ve Kentsel Yapılaşmaya Yansıması: Myndos Örneği - Proje No: OUAP(F)-2013/37

 


 

Erasmus Programı İle Yurt Dışında Görev

1- Slovakya Trnava Üniversitesi .14-20 Kasım 2007
 

2- Slovakya Trnava Üniversitesi .23 - 30 Nisan 2008

3- İtalya Roma TR Üniversitesi - 9-17 Haziran 2013

4- Almanya Hamburg Üniversitesi - 3-7 Şubat 2014