ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ÖZGEÇMİŞ BİLGİ FORMU

 

 

Adı Soyadı

DERYA ŞAHİN

Akademik Ünvanı

Prof. Dr.

Doğum Yılı

06.05.1974

Yabancı Dil

İngilizce (İyi Seviye), Almanca (Orta Seviye)ÖĞRENİM DURUMU

Mezuniyet Tarihi

Derece

Adı

Bölüm

1997

Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT

KLASİK ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

 

 

FAKÜLTESİ

 

2001

Y.Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ-­ SOSYAL

 

 

 

BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

2001-2007

Doktora

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ-­ SOSYAL

 

 

 

BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

2012

Yrd.Doçentlik

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ

 

 

 

 

24.01.2014

Doçentlik

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

 

 

 

 

02.01.2020 Profesörlük

Fen Edebiyat Fakültesi

Ortaçağ Arkeolojisi

YAYINLAR

Sıra

Grubu

Yayın Adı

 

 

No

 

 

 

 

 

 

.

Doktora Öncesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Makale

 

 

 

0

A1.18

Şahin DERETARLA D., Dünyada ve Türkiye'de Müzecilik Bursa Defteri 23-­32 2007

 

 

 

 

 

0

A1.20

Şahin DERETARLA D., "Orentes" maddesi Künstlerlexikon der Antike 166-­167 2 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Kitap

 

 

 

0

A2.04

Şahin DERETARLA D., Amisos Mozaiği Ankara 86 2004

 

 

 

 

 

 

 

.

Kongre Faaliyeti

 

 

0

A3.01

Şahin DERETARLA D., Şahin M., "Mozaikler Işığında Kuzey-­Güney İlişkisi" Gaziantep Türkiye 173-­177 2004

 

 

 

 

0

A3.01

Şahin

M., Şahin DERETARLA D.,Parrish D.Jobst W. "The Mosaic Corpus of Turkey. A New International

 

 

Research Project" Hammamet - Tunusia 123-125 2005

 

0

A3.01

Şahin DERETARLA D., "Türkiye'de Mozaik Terminolojisi Çalışmaları" Bursa Türkiye 27-­28 2006

 

 

 

 

 

0

A3.01

Şahin

M., Şahin DERETARLA D.,Aslan E. Gündüz

S., 2005 Yılı Myndos Kazısı Çanakkale / Türkiye 559-­572

 

 

2006

 

 

 

0

A3.04

Şahin

M.,Parrish D.Jobst W. Şahin DERETARLA D., "Türkiye Mosaic Corpusu-­ 2004" Antalya Türkiye 185-­190

 

 

2005

 

 

 

 

.

Araştırma Projesi

 

 

0

A4.04

Şahin

M., Mert İ.H., Şahin DERETARLA D., Gündüz

S., Altın A.A., Bursa ve Çevresi Kültür Envanteri Projesi

 

 

(Yenişehir ve İznik) 2006

 

 

0

A4.05

Şahin

M., Mert İ.H., Şahin DERETARLA D., Gündüz

S., Myndos Tavşan Adası Kazısı Projesi

2009

 

 

 

 

 

 

.

Araştırma Bursları

 

 

0

H1.02

Şahin DERETARLA D., Deutcher Akademischer Austauschdienst Almanya 2002-­2003

 

 

 

 

 

 

 

.

Doktora Sonrası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Makale

 

 

 

0

A1.01

Özgen MuratÖzdilek AslıBirsin Melahat A.Önde Sertaç Şahin DERETARLA D., Açıkgöz E.,Kaya Zeki "Analysis

 

 

of ancient DNA from in vitro grown tissues of

 

2012

 

 

1600-year-old seeds revealed the species as Anagyris foetida" Seed Science Research 279-286

0

A1.03

Şahin DERETARLA D., The Amisos mosaic of Achilles. Achilles cult in the Black Sea region La mosaique gréco-­

 

 

romaine 413-426 IX 2005

 

 

0

A1.03

Şahin DERETARLA D., "The Zodiac in Ancient Mosaic Representation of Concept of The Time" Journal of

 

 

Mosaic Research 95-111 3 2009

 

 

0

A1.03

Şahin DERETARLA D., "Myndos Mosaics" Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 51-­

 

 

65 12 2011

 

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ÖZGEÇMİŞ BİLGİ FORMU

 

0A1.03 Taneli Y., Yurtkuran hudgıngs YURTKURAN S., Kırlı G., Şahin M., Şahin DERETARLA D., Gündüz S. "A

Multidisciplinary Design Exercise: Myndos Excavation Site" Procedia - Social and Behavioral Sciences 120-129 2013

 

.

Kongre Faaliyeti

 

 

0

A3.01

Şahin DERETARLA D., "Zeugma Mozaikleri Üzerinde Yer Alan Tethys Betimlemeleri" Bursa Türkiye 147-­153

 

 

2007

 

 

 

0

A3.02

Taneli Y., Yurtkuran hudgıngs YURTKURAN S., Şahin DERETARLA D., "A Multidisciplinary Design Exercise:

 

 

Myndos Excavation Site" Roma, İtalya 2013

 

 

0

A3.04

Şahin DERETARLA D., "The Cult of Nereids on Mosaics" Casta Papiernicka 397-­401 2007

 

 

 

 

0

A3.04

Şahin DERETARLA D., "Field Surveys in İznik and Its Environment" Gazi Magosa Kıbrıs 2008

 

 

 

 

0

A3.04

Şahin

M., Mert İ.H., Şahin DERETARLA D., Keles Yüzey Araştırması, 2008 Denizli Türkiye 163-­177 27/3 2009

 

 

 

 

0

A3.04

Şahin

M., Mert İ.H., Şahin DERETARLA D., Bursa ve Çevresi 2009 Yüzey Araştırması (Keles ve Orhaneli)

 

 

İstanbul 2010 99-­114 28/1 2010

 

 

0

A3.04

Şahin DERETARLA D., Myndos Kazısı, 2010 Malatya Türkiye 340-­347 2011

 

 

 

 

 

0

A3.05

Şahin

M.,Bulba Mustafa Şahin DERETARLA D., Altın A.A., Terracotta Figurines from the 2006 Excavation

 

 

Campaign at Myndos, Caria. İzmir Türkiye 2007

 

 

0

A3.10

Küçük KOÇ N., Engin kırımlı H., Başkaya H.S., Şahin M., Küçük İ., Şahin DERETARLA D., Elektron Spin

 

 

Rezonans (ESR) Spektroskopi ve Arkeometri Laboratuvarı Bursa 240 2012

 

 

.

Araştırma Projesi

 

 

0

A4.03

Şahin

M., Başkaya H.S., Küçük İ., Şahin DERETARLA D., Küçük KOÇ N., Arkeolojik Yüzey Araştırması

 

 

Işığında Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemlerinde Nikaia

2014

 

0

A4.04

Şahin DERETARLA D., "Çevremdeki Antik Yaşamı Tanıyorum" Tubitak 2009

 

 

 

 

0

A4.04

Şahin DERETARLA D., "Türkiye Mozaik Korpusu Myndos Mozaikleri" Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma

 

 

Projesi

2009

 

 

0

A4.04

Şahin DERETARLA D., "Çevremdeki Antik Yaşamı Tanıyorum II" Tubitak 2010

 

 

 

 

 

 

 

.

Yurtdışı Görev

 

 

0

D1.01

Şahin DERETARLA D., Erasmus ders verme 23-­30 Nisan 2008 Slovakya-­Tırnava Üniversitesi

2008

 

 

 

 

0

D1.01

Şahin DERETARLA D., Erasmus Ders Verme 9-­17 haziran 2013 İtalya-­Roma TR üniversitesi

2013

 

 

 

 

 

 

.

Araştırma Bursları

 

 

0

H1.01

Şahin DERETARLA D., Uludağ Üniversitesi BAP-­ Yurtdışı Araştırma Bursu-­İngiltere Oxford Uludağ Üniversitesi

 

 

2009-2010

 

 

 

.

Doçentlik Öncesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Makale

 

 

 

0

A1.01

Boyraz D. Başkaya H.S.,Aksit I.Arocena J.Polat S.Dingil M. Şahin

M., Şahin DERETARLA D., Kaynak Z.

 

 

Preliminary Submicroscopy of a Vertebral Bone Fragment from a Bitinian Tomb of 2nd Century BC in Bursa,

 

 

Western Turkey Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology 151-158 14 2011

 

0

A1.03

Y. Selçuk Şener Şahin DERETARLA D., Bursa Orhan Gazi Türbesi: Opus Sectile Taban Döşemesi, Mevcut

 

 

Korunma Durumu ve Restorasyona Yönelik Öneriler Journal of Mosaic Research 45-57 6 2013

 

 

.

Kongre Faaliyeti

 

 

0

A3.02

Şahin

M., Şahin DERETARLA D., Myndos'un Hekatomnid Öncesi Seramikleri İstanbul, Türkiye 2013

 

 

 

0

A3.04

Zethiye Füsun Yaşar Şahin DERETARLA D., Myndos Toplumu Dişleri Üzerine Bir Araştırma Çorum Türkiye 31-­

 

 

44 2012

 

 

 

.

Doçentlik Sonrası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Makale

 

 

 

0

A1.03

Şahin DERETARLA D.,Şener Y. Ş. The Basilica Mosaics on Asar Island at Myndos Journal of Mosaic Research

 

 

141-166 8 2015

 

 

0

A1.03

Şahin DERETARLA D., Çıtakoğlu H., A Newly Discovered Mosaic from Myrleia Journal of Mosaic Research 85-­

 

 

94 2016

 

 

0

A1.03

İnanan F., Şahin DERETARLA D., ARKEOPARK OSMANLI LÜLELERİ

 

 

 

OSMANLI’DA TÜTÜN KEYFİ

 

 

 

 

Uludağ Üniversitesi Fen-­Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 33-54 Cilt 18 / 38 2017

 

0

A1.03

Şahin DERETARLA D., BURSA TOPHANE SERAMİKLERİ Uludağ Üniversitesi Fen-­Edebiyat Fakültesi Sosyal

 

 

Bilimler Dergisi, 77-101 2017

 

 

0

A1.14

Şahin DERETARLA D.,Tok Emine MYNDOS ASAR / TAVŞAN ADASI EKMEK MÜHÜR

 

 

 

KALIBI VE HACI PULLARI

 

 

 

 

THE BREAD STAMP AND PILGRIM TOKENS FROM

 

 

 

 

MYNDOS ASAR / TAVŞAN ISLAND TÜBA KED 9-20 10 2015

 

 

 

.

Kitap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ÖZGEÇMİŞ BİLGİ FORMU

 

0A2.04 Şahin DERETARLA D., Roma Mitolojisi Uludağ Üniversitesi Yayınevi 112/ 1. baskı 2017

0

A2.05

Şahin DERETARLA D., Myndos Kazı ve Araştırmaları 2004-­2013 Bursa 297-­308 2016

 

0

A2.06

Şahin DERETARLA D., Myndos Kazı ve Araştırmaları 2004-­2013 Bursa 2016

 

 

 

 

 

 

 

.

Kongre Faaliyeti

 

 

0

A3.02

Şahin M., Şahin DERETARLA D., Çıtakoğlu H., Ünsal N.D., AIEMA Türkiye ve Projeleri İzmir Türkiye

2014

 

 

 

 

0

A3.02

Şahin DERETARLA D., Apollonia ad Rhyndakos Kentinin Tarihi ve Sikkeleri Bursa, Türkiye 2015

 

 

 

 

 

0

A3.02

Şahin DERETARLA D., İnegöl Kent Müzesi Sikke Koleksiyonu Türkiye Bursa 2016

 

 

 

 

 

0

A3.02

Şahin DERETARLA D., Mustafakemalpaşa'da bulunan Antoninus Pius Porteresi Türkiye-­Bursa 165-­172

2016

 

 

 

 

0

A3.02

Şahin DERETARLA D., Myndos Asar Adası Mezarları Türkiye Bursa 2016

 

 

 

 

 

0

A3.02

Şahin DERETARLA D., Çıtakoğlu H., The New Discovered Mosaic from Myrleia Portekiz 2016

 

 

 

 

 

0

A3.02

Şahin DERETARLA D., Elite Priestesses of Rome Slovakya 34 1 2017

 

 

 

 

 

0

A3.04

Şahin DERETARLA D., Şahin M., MYNDOS KAZISI 2014 Türkiye Erzurum 603-­621 2016

 

 

 

 

0

A3.06

Taneli Y., Yurtkuran hudgıngs YURTKURAN S., Kırlı G., Şahin M., Şahin DERETARLA D., Akıncıtürk Muğla.

 

 

25-29 Haziran 2012. 2012

 

 

0

A3.06

Şahin DERETARLA D., Bodrum/Gümüşlük Myndos Antik Kenti Tavşan Adası Kazı Çalışmaları Düzce, Türkiye

 

 

2015

 

 

0

A3.06

Şahin DERETARLA D., Myndos Asar Adası Kazı Çalışmaları ve Bazı Liturjik Buluntular İstanbul 2015

 

 

 

 

 

 

 

.

Araştırma Projesi

 

 

0

A4.04

Şahin M., Şahin DERETARLA D., Küçük

İ., Küçük KOÇ N., Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi

 

 

 

Nikaia’sında (İznik) Arkeolojik Yüzey Araştırması ve Tarihlendirme Uludağ Üniversitesi 2014

 

0

A4.04

Şahin DERETARLA D., Şahin M., Çıtakoğlu H., Dini İnaçlardaki Değişimin Sosyal Hayata ve Kentsel

 

 

 

Yapılaşmaya Yansıması: Myndos Örneği

2017

 

0

A4.05

Şahin M., Şahin DERETARLA D., Ünsal N.D., Çıtakoğlu H., Gündüz S., Bursa'nın Dağ İlçelerinin Tarihi ve

 

 

Kültürel Mirası Envanteri BEBKA 2014

 

 

 

.

Yurtdışı Görev

 

 

0

D1.01

Şahin DERETARLA D., Erasmus Ders Verme 3-­7 Şubat 2014 Almanya Hamburg Üniversitesi 2014

 

 

 

 

0

D1.03

Şahin DERETARLA D., Near&Middle Eastern Civilization University of Toronto 'da bilimsel inceleme ve araştırma

 

 

yapmak Kanada/Toronto 2014

 

 

 

.

Lisansüstü Eğitim Faaliyeti

 

 

0

F1.02

Şahin DERETARLA D., Apollonia Ad Rhyndacum Nekropolü Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Arkeoloji

 

 

2015

 

 

0

F1.02

Şahin DERETARLA D., Kibyra Antik Kentinden Opus Spicatum Zemin Döşemeleri Uludağ Üniversitesi, Sosyal

 

 

Bilimler Ens., Arkeoloji 2015

 

 

0

F1.02

Şahin DERETARLA D., APOLLONİA AD RHYNDACUM KENT SURLARI Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler

 

 

Ens., Arkeoloji 2015

 

 

0

F1.02

Şahin DERETARLA D., Myndos Amphoraları Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Arkeoloji 2015

 

 

 

 

 

 

 

.

Atıflar

 

 

 

C1

A1.01 0 nolu Yayına 2 Atıf

 

 

MESLEKİ DENEYİM-­Yabancı Dil

Yil

Faaliyet

Görev

 

 

 

2001

AIEMA(Association Internationale pour l'Etude de la Mosaïque Antique) Paris

Üye

 

 

 

VERİLEN DERSLER

Akademik Yıl

Dersin Adı

Ders Saati

2012-2013

Kazı Teknikleri

2-2

 

 

 

2012-2013-2014

Mİtoloji I

2

 

 

 

2012-2013-2014

Roma Portre Sanatı I

2

 

 

 

2012-2013-2014

Seminer I

3-2

 

 

 

2012-2013-2014

Lisans Araştırmaları I

2-4

 

 

 

2012-2013-2014

Roma Portre Sanatı II

2

 

 

 

2012-2013-2014

Mitoloji II

2

 

 

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ÖZGEÇMİŞ BİLGİ FORMU

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-2013

Antik Çağ Mezar Plastiği

 

2

 

 

 

 

2012-2013-2014

Seminer II

 

2

 

 

 

 

2012-2013

Lisans Araştırmaları II

 

2-4

 

 

 

 

2012-2013

Hellenistik Dönem Grup Heykelleri

 

2

 

 

 

 

2012-2013

Roma Dönemi Anadolu Mozaikleri

 

2

 

 

 

 

2012-2013

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 

2

 

 

 

 

2013-2014

Roma Mozaik Sanatı

 

3

 

 

 

 

2013-2014

Mitoloji

 

3