Prof.Dr. İbrahİm Hakan Mert

Tel: +902242941839
Fax: +902242941892
email: ihmert@uludag.edu.tr

 

Akademik Ünvanlar

Lisans: Ankara Üniversitesi Klasik Arkeoloji - 1988

Tez: Pamphylia Bölgesi Kent Kapıları ve Zafer Takları

Yüksek lisans: Ankara Üniversitesi Klasik Arkeoloji - 1993

Tez: Anadolu Gymnasionları ve Stratonikeia Gymnasionu

Doktora: Köln Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Enstitüsü - 1998

Tez: Untersuchungen zur hellenistischen und kaiserzeitlichen Bauornamentik von Stratonikeia

 

Akademik Görevler

Araştırma Görevlisi: Konya Selçuk Üniversitesi - 1992 - 1998

Dr. Araştırma Görevlisi: Konya Selçuk Üniversitesi - 1998 - 2002

Yardımcı Doçent: Konya Selçuk Üniversitesi - 2002 - 2006

Doçent: Konya Selçuk Üniversitesi - 2006 - 2008

Doçent: Uludağ Üniversitesi - 2008 - 2012

Profesör: Uludağ Üniversitesi - 2012 -

 

Yürüttüğü / Katıldığı Projeler ve Kazılar

 

 • 1984 - 1994 Stratonikeia Kazıları (Prof. Dr. Yusuf Boysal), Muğla
 • 1999 - 2003 Knidos Kazıları (Prof. Dr. Ramazan Özgan), Muğla
 • 2006, 2009 Myndos Kazıları (Prof. Dr. Mustafa Şahin), Muğla

 • 2009 - 2010  Çevremdeki Antik Yaşamı Tanıyorum (Doç. Dr. Derya Şahin)(Araştırmacı - Uzman olarak) , Muğla
 • 2013 - 2016  Priene Antik Kenti Gıda Pazarı ve Kap Monodendri Poseidon Altarı  (Yürütücü Olarak) , Aydın

 • 2012 - ....  Priene Kazıları (Bilimsel Danışman olarak), Aydın

 

Yayınlar


Makaleler
Mert, Ibrahim Hakan-Raeck, Wulf-Filges, Axel, 2013 Yılı Priene Çalışmaları, 2014, Kültür ve Turizm Bakanlığı 36. Kazı Sonuçları Toplantısı
Mert, Ibrahim Hakan-Raeck, Wulf-Filges, Axel, Priene 2012 Çalışmaları, 2013, Kültür ve Turizm Bakanlığı 35. Kazı Sonuçları Toplantısı
Mert, Ibrahim Hakan-Şahin, Mustafa-Şahin,Derya, Bursa ve Çevresi 2009 Yüzey Araştırması (Keles ve Orhaneli), 2011, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 28. Araştırma Sonuçları Toplantısı
Mert, Ibrahim Hakan-Şahin, Mustafa-Şahin,Derya, Keles Yüzey Araştırması 2008, 2010, Kültür ve Turizm Bakanlığı 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı
Mert, Ibrahim Hakan, Frühkaiserzeitliche Architectur und Bauornamentik von Antiocheia in Psidien: Stilistische und ikonographische Beobachtungen, 2010, Anodos In Honour of Werner Jobst
Mert, Ibrahim Hakan - Niewöhner Philipp, Blattkapitelle in Konya. Lykaonien zwischen Sidamaria und Binbirkilise, 2010, Istanbuler Mitteilungen
Mert, Ibrahim Hakan, 2006 yılı Myndos Kazısı, G Açması, 2008, Kültür ve Turizm Bakanlığı 29. Kazı Sonuçları Toplantısı
Mert, Ibrahim Hakan, Die Waffendarstellungen auf den Bauwerken von Pergamon. Versuch zu einer Bilderdeutung mit ikonographischen und historischen Beobachtungen, 2005, Anodos
Mert, Ibrahim Hakan, Konya Arkeoloji Müzesi'ndeki İon Başlıkları, 2003, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Mert, Ibrahim Hakan-Eravşar, Osman, Roma'dan Cumhuriyete Bolvadin Kırkgöz Köprüsü, 2003, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Mert, Ibrahim Hakan, Der Korinthische Tempel in Knidos, 2002, Archaeologischer Anzeiger
Mert, Ibrahim Hakan, Anadolu Gymnasionları ve Stratonikeia Gymnasionu, 1999, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
Mert, Ibrahim Hakan - Berns, Christof, Architekturfragmente aus der Nekropolen von Stratonikeia, 1999, Istanbuler Mitteilungen

Bildiriler
Betrachtungen zum Stadtplan von Nikaia, Urbanitas-Urbana Qualitaeten, 2012
Bithynische Tumuli. Zur Monumentalisierung einer traditionellen Grabform in hellenistischer Zeit, Greek Monumental Tombs. Regional Patterns and their Reception in the Aegean World During the Classical and Hellenistic Periods, 2012
Kirmasti Bölgesinin Arkeolojik Önemi, Mustafakemalpaşa (Kirmasti) Sempozyumu (7-9 Ekim 2011) Bildirileri, 2011
Halikarnassos'un Tarihi ve Antik Kentin Bilimsel Araştırma Tarihi, II. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 2011
Nikaia (İznik) Kent Planı Tipolojisi, Uluslararası İznik I. Konsil Senato Sarayının Lokalizasyonu Çalıştayı, 2010
Die Tor-und Nymphäumanlage von Stratonikeia, Urbanistik und Städtische Kultur in Westasien und Nordafrika unter den Severern, 2004
Roma İmparatorluk Döneminde İmparator Kültü ve Mimariye Yansıması, Sanat ve İnanç, 2004
Der Theater-Tempelkomplex von Stratonikeia, Patris und Imperium, Kulturelle und politische Identität in den Städten der römischen Provinzen Kleinasiens in der frühen Kaiserzeit , 1998

Kitap ve Kitap Bölümleri
Der "Korinthische Tempel" von Knidos: ein repräsentativer Grabbau der römischen Kaiserzeit, Knidos Studien Bd. 2, ISBN: 978-3-95490-057-2, 2015
Bursa ve İlçeleri Arkeolojik Kültür Envanteri - I Olympos Araştırmaları (Keles-Orhaneli-Harmancık-Büyükorhan), Hadrionoi'un Tarihi Coğrafyası (Çeviri), ISBN: 978-605-9968-06-05, 2014
Eski Tas Eski Hamam, Sergi Kataloğu, Antik Roma'da Yıkanma Kültürü, ISBN: 978-975-08-1700-7, 2009
Untersuchungen zur hellenistischen und kaiserzeitlichen Bauornamentik von Stratonikeia, ISBN: 978-3-8030-1771-0, 2008
Ramazan Özgan'a Armağan (Festschrift für Ramazan Özgan), Knidos Korinth Tapınağı, ISBN: 9758071157, 2005

Sözlü Bildiriler ve Konferanslar

 

 • H. Mert, 2000
  "Antiocheia’nın Erken Roma Dönemi Mimarisi ve Bezemeleri Hakkında Gözlemler", II. Uluslararası Pisidia Antiochia Sempozyumu, Yalvaç-Isparta.
 • H. Mert, 2007
  "Heiligtümer der römischen Kaiserzeit von Kleinasien und Syrien. Eine vergleichende Untersuchung zur Bautypologie", Cult and Sanctuaries through the Ages (from the Bronze Age to the Late Antiquity), Slovakya.
 • H. Mert, 2012
  "Greek Monumental Tombs", Bithynische Tumuli. Zur Monumentalisierung einer traditionellen Grabform in hellenistischer Zeit, ALMANYA.
 • H. Mert, 2009
  "Hauskolloquium des Instituts", Forschungen in Keles und Orhaneli,MACARİSTAN.
 • H. Mert, 2008
  "Hauskolloquium der Akademie", Der korinthische Tempel von Knidos,SLOVAK CUMHURİYETİ.
 • H. Mert, 2008
  "Hauskolloquium des Instituts", Survey in Nikaia 2006,SLOVAK CUMHURİYETİ.
 • H. Mert, 2004
  "Hauskolloquium des Instituts",Hellenitische und kaiserzeitliche Architektur von Stratonikeia,ALMANYA.
 • H. Mert, 2004
  "Tagung des Vereins"Knidos: Neue Forschungen und Ausgrabungen,ALMANYA.
 • H. Mert, 2002
  "Hauskolloquium des Instituts"Der korinthische Tempel von Knidos,ALMANYA.
 •  
 • H. Mert, 2015
 • "Untersuchungen zum sog. Vormarkt. von Priene" Salzburg (Avusturya), Frankfurt, Berlin Üniversiteleri(Almanya)

 

Burslar

 

 • Köln Üniversitesi ve DFG Doktora Bursu 1995–1998
  Konu: Stratonikeia Antik Kenti Hellenistik ve Roma Dönemi Mimari Bezemeleri
 • Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü Araştırma Bursu 2002 
  Konu: Knidos Korinth Tapınağı
 • Kiel Christian-Albrechts Üniversitesi Araştırma Bursu 2004 
  Konu: Knidos Korinth Tapınağı
 • Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü Araştırma Bursu 2005 
  Konu: Psidia Antiochia Augustus Kutsal Alanı Propylonu'nun Plastik Kabartmaları ve İkonografisi
 • Alman Arkeoloji Enstitüsü, Frankfurt Roma Germen Komisyonunun Araştırma Bursu 2007
  Konu: Konya Arkeoloji Müzesi'ndeki Roma İmparatorluk Dönemi Mimari Elemanları
 •  
 • DFG- TUBİTAK Araştırma Bursu 2009
 • Konu: Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırması Mimari Bezemeleri
 •  
 • Alman Arkeoloji Enstitüsü Atina Araştırma Bursu 2011
 • Konu: Miletepolis Antik Kenti Mezararı ve Konya Arkeoloji Müzesi Mimari Bezemeleri
 •  
 • TUBİTAK Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2014
 • Konu: Priene Gıda Pazarı
 •  
 • DAAD Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2015
 • Konu: Konya Figürlü Başlıkları ve Mezar Anıtları
 •  
 • DAI - Frankfurt RGK Araştırma Bursu 2015
 • Konu: Konya Figürlü Başlıkları ve Mezar Anıtları

 

Yabancı Dil

 

 • Almanca
 • İngilizce

Verdiği Dersler

 

 • Antik Mimari Bezeme (Lisans Üstü)
 • Roma Mimarisi (Lisans)
 • Müzecilik (Lisans)
 • Fotoğrafçılık (Lisans)
 • Klasik ve Helenistik Dönem Mimarisi (Lisans)
 • Mimariye Giriş (Lisans)
 • Antik Liman Mimarisi (Lisans Üstü)
 • Antik Çağ'da Anıtsal Yapılar (Lisans)
 • Antik Çağ Anadolu Uygarlıkları (Lisans)
 • Ege Mimarisi (Lisans)
 • Antik Çagda Kamu Alan ve Yapıları (Lisans)
 • Antik Çağda Betim Sanatı (Lisans)
 • Mesleki Almanca (Lisans)
 • Arkeolojide Teoriler (Lisans Üstü)
 • Antik Çağ Mimarisi (Lisans)
 • Antik Çağ Mimarları (Lisans Üstü)
 • Hellenistik Dönem Mimari Bezemeleri (Lisans Üstü)

Yönetiminde Yürütülen Tezler

 

 • Doktora
  - Derya Şahin, "Roma Dönemi Mozaik Betilerine Göre Nereid İkonografisi", Konya Selçuk Üniversitesi, 2007.
 • - Alper Can
 • - Göknur Çetinkaya (Devam Ediyor)
 • Yüksek Lisans
  - Tolga Çelik
  - Meral Çelik
  - Ahmet Bilir
  - Aytekin Büyüközer
  - Güneş Girgin
  - Serap Erdoğan
  - Can Ciner
  - Belkan Ağar
  - Berkay Dinçer
  - Ufuk Gürdal
  - Buğra Kuru (Devam Ediyor)
  - Ozan Usanmaz (Devam Ediyor)

İbrahim Hakan Mert, evli ve iki çocuk babasıdır.