DR. ÖĞRETİM ÜYESİ REYHAN şahİN

Tel: +90-224 294 18 37


E-Posta: reyhansahin@uludag.edu.tr

 

1. Eğitim

 

Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Klasik Arkeoloji
 
İstanbul Üniversitesi-TÜRKİYE 10.1996-06.2000
Lisans–Yüksek Lisans Bütünleşik Programı Ana Dal: Klasik Arkeoloji
Yan Dallar:
Ön Asya Arkeolojisi ve Kültür Tarihi, Eski Çağ Tarihi

Yüksek Lisans Tez Konusu: Keramik Attischen Typs mit Schwarzem Glanzton aus Priene

Danışmanı:
Prof. Dr. Wulf Raeck
 
J. W. Goethe Üniversitesi-Frankfurt a. M.- ALMANYA 10.2001-01.2007
Doktora Klasik Arkeoloji

Doktora Tez Konusu:
Ainos (Enez) Kazıları’nda bulunan Kırmızı Figürlü Keramikler

Danışmanı:
Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu
 
İstanbul Üniversitesi-TÜRKİYE 03.2008-06.2013

 

2. Mesleki Deneyim

Asistan Öğrenci: 10.2004-06.2006 (Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi/Frankfurt a.M.)

Öğretim Görevlisi: 01.2010-12.2017 (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Dr. Öğretim Üyesi: 01.2018’den bu yana (Bursa Uludağ Üniversitesi) 

 3. Yayınlar

      3.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Şahin, R., “Karataş Burnu Yüzey Araştırmasında Bulunan Hellenistik ve Roma Dönemi Keramikleri”, TÜBA-AR, 17, 2014 (2015), 143-161.

Şahin, R., “Red-figure Pottery From Ainos/Thrace (Enez):Its Spectrum From The Earliest Finds Until The End Of the 5th Century BC” , TÜBA-AR, 20, 2017, 99-122.

Şahin, R.”Representations of Mythological War Scenes in Attic Figure Pottery and Approaches in Research”,Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 32, 2017/1, 259-285.

Sahin R. “Miletos’tan Ele Geçen İnce Cidarlı Keramikler ve Üretim Yerleri Sorunu”, MJH 8/1, 2018,  335-354.

Mert, İ.H., Şahin R., Altın, A. A. Prusa’dan (Bursa) Bir Oda Mezar, International Journal of Social Inquiry, 11/1, 2018, 203-254.

         3.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

  • Şahin, R., “Red Figure Vases of 4th Century B.C. from Ainos in Thrace: The final phase of the Classical Tradition in Asia Minor”,şurada:  Japp, S., Kögler P. (eds.), Traditions and Innovations, 2016, Viyana, Phoibos Verlag, 329-340.

Şahin R., “Miletoupolis Mezar Stelleri ve Adak Levhalarında Tasvir Edilen Kaplar”, şurada: Sevim, S. vd. eds.,  Uluslararası III. Mustafakemalpaşa Sempozyumu (13-15 Mayıs 2016), Bursa, Mustafakemalapaşa Belediyesi, 87-99.

Niewöhner, P., Berns, Ch., Sahin, R: “Milet  2014 Yılı Çalışmaları”, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı  (11-15 Mayıs 2015 Erzurum), Ankara, 2016: 23-40.

Niewöhner, P., Berns, Ch., Sahin, R: “Milet  2015 Yılı Çalışmaları”, 38. Kazı Sonuçları Toplantısı  (23-27 Mayıs 2016 Edirne), Ankara, 2017: 205-222.

Şahin, R., Büyükorhan, Karaağız Mahallesi Yüzey Araştırması Keramiği, Olympos Araştırmaları II, Şahin, M. ed., Bursa 2018, 181-192.

       3.3.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Koçel Erdem , Z., Şahin, R. “Türkiye Trakyası’nda Yunan ve Roma Dönemi Seramikleri ile İlgili Araştırmalar”, Arkeoloji ve Sanat, 20, 2016, 237-240.     

      3.4.  Diğer yayınlar

 Kitap Eleştirileri

Şahin, R., Die Mosaiken Westkleinasiens (Tessellate des 2. Jahrhunderts v. Chr. bis Anfang des 7. Jahrhunderts n. Chr.), Veronika Scheibelreiter-Gail, Journal of Mosaic Research, 8, 2015, 185-187.

Şahin R, Spätantike und frühchristliche Kunst: Eine Einführung in die Christliche Archäologie, R. Sörries Reinhard, Bulletin de l’AIEMA, 24, 2016.

  

Uluslararası Sempozyunlarda, sempozyum kitapçığında özeti yayınlanan sözlü sunulmuş bildiriler

 

Şahin, R. “Büyükorhan Karaağız Mahallesi Yüzey Araştırması Keramiği”, Uluslararası Mysia Olympos’u Çalıştayı, 8-11 Mayıs 2014, Orhaneli-Bursa.

 

Şahin, R. “Some Observations on Battle Scenes on the Attic Figured Pottery: Impulses by the Trade Relations with Black Sea in the 4th Century B.C” , European Association of Archaeologists, 20th Annual Meeting, 10-14 September 2014, ITÜ, İstanbul.

 

Niewöhner, P., Şahin, R., “Archaeometry in Miletus: Retrospection and Current Issues of Research”, 1st International Workshop for Archaeometry in Archaeology and the History of art, Future Perspectives for the Aegean Region, 29-30 May 2015, DEÜ, İzmir.

 

Polla, S., Şahin, R., “The Potential of the Analysis of the organic residues for study of Roman and Late Antique Economy”, 1st International Workshop for Archaeometry in Archaeology and the History of art, Future Perspectives for the Aegean Region, 29-30 May 2015, DEÜ, İzmir.

 

Şahin, R., “Hellenistic Tableware From Miletus: Local Traditions and Foreign Impacts” IARPOTHP 2: Daily Life in a Cosmopolitan World: Pottery and Culture During The Hellenistic Period, 5-8 Kasım 2015, Lyon.

 

Şahin, R, “Arkeolojik bir “şey” olarak Attika üretimi kırmızı figürlü keramikler”: Kıta Yunanistan’dan ve Küçük Asya'nın batısından örnekler”, II. TAG TÜRKİYE TOPLANTISI "Arkeolojik Şeyler"5-6 Şubat 2015, Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

 

Şahin, R. “Ionia Bölgesi Roma Dönemi Sigillataları Üzerine Bazı Gözlemler” Filiz Dönmez Öztürk Anısına Anadolu Arkeolojisi, Epigrafisi ve Eskiçağ Tarihine Dair Güncel Araştırmalar, 15-17 Nisan 2015-Mimar Sinan Güzel sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

 

Şahin R., “Geç Arkaik Dönem’de Attika Üretimi Figürlü Vazoların Trakya’da Dağılımı”, Uluslar arası Trakya Seramikleri Kongresi "Trakya’da Ticari Ağlar ve Kültürel Bağlantılar: Seramik Buluntuların Değerlendirilmesi”, 26-28 Nisan 2017, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

 

Şahin, R. “Transition From the Athenian to the Eastern Aegean? Some Remarks on Origin and Repertoire of the Hellenistic Pottery in Ionia”, IARPotHP 3: Exploring The Neighborhood: The Role Of Ceramics In Understanding Place In The Hellenistic World, 1-4 June 2017, Kastela.

 

4.    Projeler

Uludağ Üniversitesi BAP- Küçük Ölçekli Proje: KUAP(F)-2015/16 Numaralı ve “Milet Antik Kenti Konut yapılarından ele geçen Geç Hellenistik Dönem ve İmparatorluk Dönemi Keramikleri.” 

5.    İdari Görevler

BUÜ Arkeoloji Bölümü Erasmus, Farabi ve Mevlana Koordinatörü, 2013’ten bu yana

BUÜ Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı,02. 2019 ‘dan itibaren 

6.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

-EAA: European Association of Archaeologists (Avrupa Arkeologlar Derneği)

-IARPotHP: International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period

(Uluslararası Hellenistik Dönem Seramiği Araştırmaları Derneği)

-Arkeologlar Derneği, Bursa Şubesi

 

7. Staj, Kazılar, Yüzey Araştırmaları, İnceleme Gezileri

Staj

06.2000-07.2000: İstanbul Aya Sofya Müzesi

03.2001-04.2001: Museum für Vor- und Frühgeschichte: Frankfurt a. Main

Kazılar

1999, 2009-2011 Ainos (Enez/Edirne), Prof. Dr. Sait Başaran Başkanlığında

2001-2004, 2006 Priene (Söke/Aydın), Prof. Dr. Wulf Raeck Başkanlığında

2007 Adramytteion (Ören/Balıkesir), Yrd. Doç. Dr. Tülin Ertan Başkanlığında

2007 Nif Dağı (Olympos) (İzmir), Prof. Dr. Elif Tül Tulunay başkanlığında

2009 Perinthos Herakleia (Marmara Ereğlisi/Tekirdağ), Tekirdağ Müzesi başkanlığında (Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar’ın bilimsel danışmanlığında)

2010- Myndos Kazısı (Bodrum/Muğla), Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında

2014, 2016 Adramytteion (Ören/Balıkesir), Balıkesir Müzesi başkanlığında, Yrd. Doç Dr. Murat Özgen’in bilimsel danışmanlığında

2013-2016 Milet/Aydın (Doç. Dr. Philipp Niewöhner Başkanlığında)

2017-2018 Milet/Aydın (Prof. Dr. Christof Berns başkanlığında)

 

Kazı Başkan Yardımcılıkları

2013-2016 Milet/Aydın (Doç. Dr. Philipp Niewöhner Başkanlığında)

2017-2018 Milet/Aydın (Prof. Dr. Christof Berns başkanlığında)

 

Yüzey Araştırmaları

2009-Dağlık ve Ovalık Kilikya/Adana Yüzey Araştırması (Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar başkanlığında)

2010-Harmancık Yüzey Araştırması/Bursa (Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında)

2011-İznik Yüzey Araştırması (Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında)

 İnceleme Gezileri

10.2004: Sicilya/İtalya Prof. Dr. Dirk Steuernagel (Frankfurt a.M.) başkanlığında “Sicilya’daki Yunan Yerleşimleri” konulu seminer kapsamında (3 Hafta)

 8.  Ödüller

Burslar:

-DAAD (Alman Akademik Değişim Programı) Dil Kursu (yoğun program) Bursu:

Eylül-Ekim 1999 (2 ay) Goethe Enstitüsü,  Murnau am Staffelsee/ Almanya 

 -DAAD (Alman Akademik Değişim Programı)  Doktora Araştırma Bursu:

Şubat-Temmuz 2011 (5 ay), J.W. Goethe Universitesi- Frankfurt am Main/Almanya

 -DAI (Alman Arkeoloji Enstitüsü)  Doktora Sonrası Araştırma Bursu:

Ocak-Mart 2017 (2 ay), Alman Arkeoloji Enstitüsü Atina Şubesi/Yunanistan

 

 9.  Yabancı Diller

İngilizce, Almanca

Eski Çağ Dilleri: Yunanca, Latince