Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını olan Journal of Mosaic Research Dergisinin 10. sayısı yayınlandı.

Journal of Mosaic Research

 

Volume 10, 2017

 

Editör: Mustafa Şahin
Yayıncı: 
Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
ISBN No.: 
9771309047003
Basım yılı, yeri: 
2017, İstanbul

JMR, 2009 yılından itibaren EBSCO tarafından tam metin olarak, 2014 yılından itibaren TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal Bilimler veri tabanları tarafından ve 2016 yılından itibaren ise Clarivate Analytics (Thomson Reuters) - Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmaktadır. Makaleler, Crossref'ten alınan DOI numarası ile yayınlanmaktadır. 

İçindekiler

Archaeology / Arkeoloji 

·     Fátima ABRAÇOS – Licínia WRENCH / The Roman Mosaics of Bracara Augusta: Re-Reading and Reinterpretation of Decorative Motifs Bracara Augusta'nın Roma Mozaikleri: Dekoratif Motiflerin Yeniden Okunması ve Yeniden Yorumlanması

·     José María ALVAREZ MARTINEZ / The Mosaic Production of Augusta Emerita (Merida)
Augusta Emerita’nın (Merida) Mozaik Üretimi

·     Jorge ANTONIO Abelterium / Geometric Mosaics from the Villae of Casa da Medusa
and Quinta do Pião Abelterium: Casa da Medusa Villası ve Quinta do Pião’nun Geometrik
Mozaikleri

 • ·   João Pedro BERNARDES / Figurative Elements in Mosaics and Roman Painting at Algarve (Portugal) Algarve’daki (Portekiz) Mozaikler ve Roma Resimleri Üzerindeki Figüratif Unsurlar

 • ·    Birol CAN / Geometric Mosaics from the Courtyard of the Great Bath at Antiochia
  ad Cragum in Western Rough Cilicia Batı Dağlık Kilikya Bölgesi Antiochia ad Cragum Kenti Büyük Hamam Yapısı Havuzlu Avlu Mekanı’nın Geometrik Mozaikleri

 • ·    Filipe CARMO / Rome: Economic Change in the 2nd Century BC - The Context of
  Mosaic as a Luxury Product Roma: İÖ 2. yüzyıl’da Ekonomik Değişim - Lüks Bir Ürün Olarak Mozaik Konteksti

 • ·    André CARNEIRO / Urbs in Rure: Decorative Programmes and Architectural Models
  in Lusitania’s Villae Kırsal Kentler: Lusitania Villaları’nda Dekoratif Programlar ve
  Mimari Modeller

 • ·    Virgílio Hipólito CORREIA / The Mosaics of Conimbriga (Prov. Lusitania, Portugal).
  New Observations on the Activity of their Workshops and on their Decorative Programs
  Conimbriga Mozaikleri (Lusitania Eyaleti, Portekiz). Atölyelerin Aktiviteleri ve Dekoratif Programlarıyla İlgili Yeni Gözlemler

 • ·    Maria de Jesus DURAN KREMER / Geometric Themes in Villae of the Conventus Pacensis
  Conventus Pacensis Villaları’ndaki Geometrik Temalar

 • ·    José d’ENCARNAÇÃO / Reflets de l’Orient sur les Monuments Épigraphiques de la
  Lusitanie Romaine Occidentale Batı Roma Lusitania Epigrafik Anıtları Üzerinde Doğu’dan Yansımalar

 • ·    Kutalmış GÖRKAY / Mosaic Programmes in Domestic Contexts at Zeugma
  Zeugma Konut Kontekstlerinde Mozaik Dekorasyon Programları

 • ·    Werner JOBST / West Meets East: Roman Mosaics of Ionia
  Batı Doğu ile Buluşuyor: İonia’nın Roma Mozaikleri

 • ·    António Manuel de Carvalho LIMA / Les mosaïques de l’Église de Santa Maria do Freixo (Marco de Canaveses, Portugal): Réflexions sur leur rôle dans le contexte de la
  musivaria tardive dans la vallée du Douro Santa Maria Do Freixo Kilise Mozaikleri (Marco de Canaveses, Portekiz): Douro Vadisi Geç Musivaria Kontekstinin Anlamı Üzerine Düşünceler

 • ·    Virgílio Antonio Martins LOPES / The Geometric Themes in the Mosaics of the Religious Complex of Mértola (Portugal) Mértola Dini Kompleksi (Portekiz) Mozaiklerindeki Geometrik Temalar

 • ·    M. Justino Pinheiro MACIEL / Du concept de Praeparatio Euangelica à la christianisation de l’art, notamment dans le choix des sujets iconographiques de la mosaïque romaine
  Roma Mozaiği'nin İkonografik Konularının Seçiminde Sanatın Hıristiyanlaştırılması; Praeparatio Euangelica Kavramı

 • ·    David PARRISH / East versus West in the Iconography of Roman Mosaics: Selected Examples of Shared Themes
  Roma Mozaiklerinin İkonografisinde Doğu Batı’ya Karşı: Ortak Konulardan Seçilmiş Örnekler

 • ·    Rodrigo Marques PEREIRA / The Roman Mosaics of the Roman Villa in the Monumental Complex of Santiago da Guarda, Municipality of Ansião (Portugal)
  Ansião Belediyesi (Portekiz), Santiago da Guarda Anıtsal Kompleksi'ndeki Roma Villası Mozaikleri

 • ·    Yasemin POLAT – Seçil ÇOKOĞULLU / The Mosaics of Roman House in Antandros
  Antandros’ta Bulunan Roma Evi Mozaikleri

 • ·    Fernando REGUERAS – Caridad SAN JOSÉ / Mosaics of the Hispanic Meseta Norte: Phases, Officinae, Artistic Taste
  Hispanik Meseta Norte Mozaikleri: Evreler, Atölyeler, Sanatsal Yönü

 • ·    Ricardo Ávila RIBEIRO – Vasco Noronha VIEIRA – Paulo REBELO – Nuno NETO /
  A Roman Mosaic Unearthed in Armazéns Sommer (Lisbon). Archaeology and Iconography
  Armazéns Sommer’de (Lizbon) Açığa Çıkarılan Roma Mozaiği. Arkeoloji ve İkonografi

 • ·    Sebastián VARGAS VÁZQUEZ / Geometric Mosaics of Baetica
  Baetica’daki Geometrik Mozaikler

 • ·    Sónia VICENTE – Ana Luísa MENDES / The Mosaics of the Roman Villa of São Simão, Penela, Portugal
  Penela, Portekiz’de Yer Alan São Simão Roma Villası’ndan Mozaikler

 • Book Review / Kitap İncelemesi
  Roger LING
  A Mosaic Menagerie: Creatures of Land, Sea and Sky in Romano-British
  Mosaics, Patricia Witts