Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi yayını olan Journal of Mosaic Research Dergisinin 12. sayısı yayınlandı.

Journal of Mosaic Research

 

Volume 12, 2019

 

Derginin tam sayısı için tıklayınız.

Editör: Mustafa Şahin
Yayıncı: 
Bursa Uludağ Üniversitesi Mozaik Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi
ISBN No.: 
9771309047003
Basım yılı, yeri: 
2019, İstanbul

JMR, 2009 yılından itibaren EBSCO tarafından tam metin olarak, 2014 yılından itibaren TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal Bilimler veri tabanları tarafından ve 2016 yılından itibaren ise Clarivate Analytics (Thomson Reuters) - Emerging Sources Citation Index (ESCI) tarafından taranmaktadır. Makaleler, Crossref'ten alınan DOI numarası ile yayınlanmaktadır. 

İçindekiler

Archaeology / Arkeoloji 

·    Nissma BOUZOUBAA - Abdelilah DEKAYIR
Bases de Données et représentation spatiale des mosaïques romaines du Maroc

     Fas Mozaiklerinin Mekânsal Temsilleri ve Veritabanları

·     Nadezhda A. DUBOVA - Natalia A. KOVALEVA - Galina E.
VERESOTSKAYA - Anatolij M. YUMINOV

     Mosaics from the Bronze Age Necropolis in Gonur Depe, Turkmenistan

     Türkmenistan, Gonur Depe, Tunç Çağı Nekropol Mozaikleri

·     Maria de Jesus DURAN KREMER

     Some Considerations on the Interplay Composition - Surface

     Etkileşim Kompozisyonu Üzerine Bazı Düşünceler - Yüzey

 • ·    Amir GORZALCZANY - Baruch ROSEN

 •      The Marine Scene in the Lod Mosaics

 •       Lod Mozaikleri Üzerindeki Deniz Sahneleri

 • ·    Eva GROSSMANN

 •      Iconography of Marine Vessels Depicted in Mosaics and Its Importance to
  Marine Archaeology

 •      Mozaikler Üzerinde Betimlenen Deniz Taşıtlarının İkonografisi ve Deniz
  Arkeolojisi Açısından Önemi

 • ·     Jamel HAJJI

 •       Le Patrimoine Mosaïstique En Tunisie : Un État De Lieu

 •       Tunus Mozaik Mirası : Genel Bir Tanı    

 • ·    Hakan HİSARLIGİL - Beyhan BOLAK HİSARLIGİL

 •         The Third Dimension of the Magdouh Mosaic in Antioch

 •      Antakya Magdouh Mozaiği’nin Üçüncü Boyutu

 • ·    Cetty MUSCOLINO

 •      The Gold in the Mosaics of Ravenna

 •      Ravenna Mozaiklerinde Altın

 • ·    Miguel PESSOA - Ana Luísa Ravara MENDES - Elsa SIMÕES -Sónia VICENTE

 •      Roman Villa of Rabaçal, Penela, Portugal. A Mediterranean Production
  Centre and Palatial Home with Mosaic Floors from the Late Antiquity in
  the Territory of the Ciuitas of Conimbriga and the Lands of Sicó

 •      Rabaçal Roma Villası, Penela, Portekiz. Conimbriga Kentleri ve Sicó Toprakları
  Bölgesinde Geç Antik Dönemden Bir Akdeniz Üretim Merkezi ve Mozaik Tabanlı Saray Evi

 • ·    Michael TEICHMANN

 •      Republikanische und kaiserzeitliche Mosaike im südlichen, küstennahen
  Latium. Ein quantitativer Analyseansatz

 •      Latium’un Güney Kıyılarındaki Cumhuriyet ve İmparatorluk Dönemi Mozaikleri.
  Nicel Bir Analiz

 •  ·    Licínia WRENCH - Marcelo MENDES PINTO - Fátima ABRAÇOS

 •      Contribution to the Corpus of the Roman Mosaics of Conuentus
  Bracaraugustanus: Study of the Geometric Mosaic of the Roman Villa of
  Sendim, Felgueiras, Porto, Portugal

 •      Conuentus Bracaraugustanus Roma Mozaikleri Korpusuna Katkı:
  Felgueiras, Porto, Portekiz’deki Sendim Roma Villası’nın Geometrik
  Mozaiğinin İncelenmesi

 •     

 • Modern Mosaic Studies / Modern Mozaik Çalışmaları

 • ·    Mustafa ŞAHİN

 •      I. Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı, 26 Ağustos - 1 Eylül 2019 -
  Gölyazı / Nilüfer / Bursa

 •      I. International Apollonia Mosaic Workshop, 26 August - 1 September
  2019 - Gölyazı / Nilüfer / Bursa
   

 • Book Review / Kitap İncelemesi
  Maja KRAMER
   

 •      Diseños geométricos en los mosaicos del Conventus Astigitanus,
  Sebastián Vargas Vázquez.