Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Hakkında

 

 

         1 - Genel Bilgi ve Kısa Tarihçe

 Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2005 yılında kurulmuştur. 2005 yılında ilk yüksek lisans öğrencilerini alan bölüm, 2008 yılında lisans öğrencilerini de eğitim için kabul etmeye başlamıştır. Arkeoloji Bölümünün temel amacı, dünyanın zengin tarihi ve kültürel varlıklarına ev sahipliği yapan ülkemize, konusunda yetişmiş eleman, araştırmacı ve bilim adamı kazandırmak ve çeşitli ülkelerden gelen bilim insanları ile ortaklaşa yürütülen projelerle arkeoloji bilimini, ülke ve dünya çapında ön safhalara taşımaktır.

Bölümümüzde, iki yarıyıl zorunlu Almanca hazırlık sınıfı olmak üzere 10 yarıyıl boyunca yoğun olarak teorik eğitim yapılmakta ayrıca kazılarda veya müzelerde yapılmak üzere zorunlu staj bulunmaktadır.

Türkiye'deki Arkeoloji Bölümleri içerisinde üniversite giriş sıralamasına göre ilk 10'da yer alan bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programları da açık olup lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimize lisansüstü eğitim imkanı da sunulmaktadır.

Arkeoloji Bölümünün misyonu, alanında uzman araştırmacıları yetiştirmenin yanında büyük oranda araştırılmamış Bursa ve çevresinin tarih öncesinden Osmanlı Dönemine kadar olan kesitinin araştırılmasına, yayınlarla bilim ve kültür dünyasına tanıtılmasına ve ülkemizde öneminin aksine çok az araştırılan mozaik branşında kurulan araştırma merkezi yolu ile gerekli araştırma ve bu araştırmaların yayınlarının yapılmasına öncülük etmektir.

Öğrencilerin, kültür varlıklarını ikonografi, stil ve kronoloji açılarından irdeleyebilme, kültür varlıklarını koruma bilincine sahip olma, arkeolojik verileri belgeleme becerisi kazanma, fotoğraf makinesini görsel dokümanların düzenlenmesinde doğru ve yerinde kullanabilme, disiplinler arası çalışmalarda yer alma ve proje üretebilme becerisi kazanma, arkeolojik projelerde sorumluluk alabilme, disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme, çalışma alanıyla ilgili Türkçe ve yabancı kaynakları kullanabilme, mesleki etik bilincini kazanma, mimari ve seramik çizimlerini teknik olarak yapabilme, mimari çizimleri anlayabilme ve değerlendirebilme, Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme vb. yeterliliklerine sahip olabilmeleri göz önünde bulundurularak ders programı ve içerikleri oluşturulmaktadır.

       

        2- Akademik Kadro
 

Bölümümüzde, 5 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 1 okutman ve birisi doktoralı olmak üzere sekiz araştırma görevlisi bulunmaktadır.  Bölüm başkanlığını 2005 yılından bu yana Prof. Dr. Mustafa Şahin yürütmektedir.

                 ANA BİLİM DALLARI

  •                     Prehistorya ABD

  •                     Protohistorya ve Ön-Asya Arkeolojisi ABD

  • Klasik Arkeoloji ABD

        

         4- Araştırma Merkezleri ve Yayınlar

Arkeoloji bölümü bünyesinde “Arkeoloji Araştırmaları Merkezi” ve “Mozaik Araştırmaları Merkezi” kurulmuştur. “Mozaik Araştırma Merkezi” ulusal ve uluslararası resmi ve özel kuruluşlarla ortak projeler geliştirilerek, Anadolu’nun zengin mozaik hazinelerini içeren araştırmalarla Türkiye'nin zengin mozaik envanterini çıkartarak, Türkiye mozaikleri konusunda kamuoyunun bilinçlenmesini sağlayarak ve mesleki uzman eğitimi çalışmaları yapmayı amaçlamaktadır. Journal of Mosaic Research, Corpus of the Mosaics of Turkey ve merkez tarafından belirli zamanlarda düzenlenen uluslararası toplantıların bildiri kitapları Mozaik Araştırma Merkezi’nin yayınları arasında yer almaktadır.

                   

 5 - Kütüphane

Uludağ Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Kütüphanesi bölüm öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin eğitim, öğretim, öğrenim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Fen – Edebiyat Fakültesi binası içinde bulunan kütüphanemizden öncelikli olarak Arkeoloji bölümü öğrencileri ve akademisyenleri olmak üzere tüm üniversitemiz öğrencileri ve akademisyenleri yararlanabilmektedir.


Süreli yayınlar dahil yaklaşık 6500 yayından oluşan bölüm kütüphanemizde, okuyucuların kişisel bilgisayarları ile, online veri tabanlarından yararlanmaları, abone olunan elektronik dergileri kullanmaları, bilimsel amaçlı internet kullanmaları mümkündür. Kütüphanemizin ayrıca 26 adet kurum / dergi ile yayın değişim anlaşması bulunmaktadır.

 

6- Laboratuar   

Arkeoloji Bölümü için tahsis edilen bir adet laboratuar ile bir adet de su altı araştırmaları için kullanılan materyal deposu bulunmaktadır. Bölüm laboratuarı toplamda 15 kişilik kapasiteye sahip olup, gerekli materyallerle beraber seramik çizimlerinin yapılabilmesi için tahsis edilmiştir.

 

7- Kazı ve Yüzey Araştırması Çalışmaları

 

Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nün Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile yürüttüğü arazi çalışmaları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde sürdürülmektedir.

Myndos Kazısı

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gümüşlük Beldesinde yer alan Myndos Antik Kenti Kazıları 2006-2014 yılları arasında Uludağ Üniversitesi adına Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında yürütülmüştür. Myndos kazılarının hedefi kentin Mausolos zamanında kurulduğu günden geç antik dönem sonuna kadar geçirdiği kültürel evreleri tanımak ve daha öncesinde yerleşimin yerli halkı olan Leleg kültürünü ve etkilerini gün ışığına çıkarmaktır.

Priene Kazısı

Aydın ili Güllübahçe beldesi yakınında bulunan Priene antik kentinde kazılar bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İ. Hakan Mert başkanlığında sürdürülmektedir.

Milet Kazısı

Milet, Anadolu'nun batısında, Ege bölgesinde Büyük Menderes Nehrinin hemen ağzına yakın deniz kıyısında bir antik liman şehridir. Aydın'ın Didim İlçesi'nde Akkoy'un 5 km kuzeyinde ve Balat köyü yakınında yer alan antik kentteki kazı çalışmalarında, bölümümüz öğretim görevlisi Dr. Reyhan Şahin kazı başkan yardımcılığı görevini üstlenmektedir.

İznik Gölü Bazilika Kalıntısı Sualtı Kazıları

2014 yılında İznik’te keşfedilen ve Amerika Arkeoloji Enstitüsü tarafından yayınlanan “Archaeology” isimli dergi tarafından 2014 yılında dünyada yapılan en önemli 10 keşif arasına seçilen bazilika kalıntısında sualtı kazıları, İznik Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve bölümümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Şahin danışmanlığındaki bir ekip tarafından halen yürütülmektedir.

Gölyazı Apollonia a.R. Antik Kenti Kazıları

2016 yılından bu yana Bursa Müze Müdürlüğü başkanlığında, bölümümüz hocalarından Prof. Dr. Mustafa Şahin'in bilimsel danışmanlığında Apollonia a.R. antik kentinde kurtarma kazıları devam etmektedir.

Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırması

Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü kurulduğu günden bu yana içinde bulunduğu bölgenin arkeolojisinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yüzey araştırmaları düzenleyerek yeterince araştırılmamış olan Bursa ve ilçelerinin arkeolojik dokümantasyonunu yapmaktadır. Bu güne kadar Harmancık, Keles, Büyükorhan, Orhaneli, İznik, Nilüfer  ve Mudanya ilçelerinde yüzey araştırmaları yapılmıştır. Bu araştırmalar neticesinde elde edilen bulgular ışığında, Bursa ve çevresinin tarihinin Paleolitik döneme kadar geri gittiği saptanmış ve yakın zamana kadar bilinmeyen arkeolojik kalıntılar saptanarak tanımlanmıştır.

 

8- Erasmus ve Farabi Programları

Arkeoloji Bölümü olarak, öğrencilerimizin yabancı dillerine destekte bulunmak ve onların bilgi ve görgülerini artırmalarına yardımcı olmak için Avrupa'nın değişik ülkelerinde yer alan arkeoloji enstitüleri ile ikili anlaşmalar yaparak öğrenci değişiminde bulunmaktadır. Almanya, Slovakya, Danimarka, Portekiz, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti,  İtalya ve Avusturya başta olmak üzere 10’a yakın ülke ve 18’e yakın üniversite ile anlaşma sağlanmıştır. 2008 yılından bugüne 12 öğrencimiz erasmus değişim programı ile Avrupa’da çeşitli üniversitelere öğrenim görmeye gitmiş, 9 öğrenci ise bu program ile bölümümüze gelmiştir.

Farabi Değişim Programı kapsamında ise yurt içindeki yaklaşık 15 farklı yükseköğrenim veren kurumlar bünyesindeki arkeoloji bölümleriyle anlaşma sağlanmıştır.

 

            9- Mezunlarımız

Bölümümüz ilk mezunlarını 2012 yılında vermiştir. Bu öğrencilerimizden birçoğu yüksek lisans eğitimlerine devam etmektedir ve aynı zamanda bölümümüz tarafından yürütülen projelerde görev almaktadır.  İlk mezunlarımızdan olan Hazal Çıtakoğlu, Serap Ala ve Gonca Gülsefa bölümümüzde araştırma görevlisi kadrosu ile çalışmaya başlamışlardır. Ayrıca bölümümüzden mezun olan ve yüksek lisans eğitimlerine devam eden birçok öğrencimiz Bursa ve çevresinde yürütülen kazılarda arkeolog olarak çalışmaktadırlar.

 

 10- İş Olanakları

Kültür ve Turizm Bakanlığına, özel kişi ve kuruluşlara bağlı müzeler,
• Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulları,
• Yazılı ve Sözlü Basın,
• Turizm ile ilgili alanlar,
• Yerel yönetimlerin veya özel sektörün sanat ve kültür ile ilgili birimleri,
• KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Büroları)

11- Neden Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü?

İnsanoğlunun en eski dönemlerinden Osmanlı İmparatorluğu’nun sonuna kadar uzanan bu eşsiz miras ve zenginliği tanıyan bir üniversitede, Türkiye’nin en güzel kampüslerinden birinde, en profesyonel ve en dinamik akademik kadrosuyla eğitim hayatınıza devam etmek istiyorsanız tercihleriniz arasında Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mutlaka en üst sıralarda yer almalıdır.
Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için arkeoloji alanında uluslararası uzmanların arasına girmek isteyen öğrencilerin mutlaka yer alması gereken bir bölümdür.