Ana Sayfa     Merkez Tüzüğü    Kurullar   Toplantılar    Yayınlar   Bölüm Ana Sayfa

Mozaik Araştırma ve Uygulama  Merkezi toplantı bildirileri, sempozyum bildirileri, Türkiye Mozaik Corpusu, Journal of Mosaic Research isimli bir sureli yayın olmak üzere değişik kategorilerde yayınlar organize etmektedir.
                Logo  III. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Sempozyumu Bildirileri

                                 8-10 Haziran 2006 - Bursa (Bursa 2007)

                  Logo      VI. Uluslararası Türkiye Mozaik Korpusu Sempozyum Bildirileri

                                                                          "Geçmişten Günümüze Mozaik Köprüsü" 6-10 Haziran 2007 Gaziantep (Bursa 2008) 

Logo  Journal of Mosaic Research. Volume 1-2, 2008


Logo  Journal of Mosaic Research. Volume 3 - 2009
 

  Journal of Mosaic Research. Volume 4 - 2011

 

Journal of Mosaic Research. Volume 5 - 2012

Journal of Mosaic Research. Volume 6 - 2013

                                                 Journal of Mosaic Research. Volume 7 - 2014

                                                 Journal of Mosaic Research. Volume 8 - 2015

 

                                                 Journal of Mosaic Research. Volume 9 - 2016

        Corpus of The Mosaics of Turkey. Volume I -

                                               LYCIA - Xanthos, Part 1 The East Basilica

          Corpus of The Mosaics of Turkey. Volume II-

                                           LYCIA - Xanthos, Part 2 The West Area