Image 01

Sualtı Arkeolojisi

Image 01İnsanoğlu ilk çağlardan beri su ile ilişkisini geliştirmiştir. Kimi zaman sudaki canlıları besin kaynağı olarak kullanmış kimi zaman üzerine platformlar inşa ederek kendini yırtıcılardan korumuş kimi zaman ise enerji kaynağı olarak kullanmıştır. Bu tarihsel dönemde denizleri ve nehirleri ulaşım aracı olarak kullanmaya başlamasıyla insanın su ile ilişkisi bir üst boyuta taşınmış ve insanlık tarihine ilişkin detaylar; limanlarda, antik çağ batıklarında ve ticaret yollarında, görüp yorumlayabileceğimiz ve tarihin bilinmeyen yönlerine açıklık getirebileceğimiz önemli izler olarak yerini almıştır. Bu son derece değerli ipuçlarını inceleyen genç bilim dalına da sualtı arkeolojisi verilmiştir. Sualtı arkeolojisinin temelleri, ülkemizde atılmış ve gelişerek günümüze kadar gelmiştir.

 

Hakkımızda

Image 02 Bölümümüz sualtı arkeolojisi üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler vererek, bilimsel çalışmaları ilk defa Türkiye’de hayata geçmiş olan sualtı arkeolojisini daha ileri seviyelere taşıyarak ülkemiz sualtı kültür mirasını kayıt altına almak ve bu çalışmaları yapabilecek nitelikli bilim adamı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz sualtı kültür mirasını ve insanlık tarihini teorik derslerle öğrenmenin yanında arkeolojik araştırmalar için gerekli ve aynı zamanda farklı alanlarda da kullanılabilecek; ileri derecede dalış eğitimi, teknik çizim, 3d modelleme, photoshop, autocad gibi uygulamalı eğitimleri de alarak her yönden iyi eğitim almış öğrenciler olarak eğitim görmektedirler.

Bölümümüz mezunları, kamu kurumlarına veya özel kişi ve kuruluşlara bağlı müzeler ile özel veya turizm ile ilgili alanlarda çalışabilirler. 

 

Bölümümüz Öğretim Üyelerinin Sualtı Arkeolojisi Alanındaki Yayınları

Mustafa Şahin, "Türkiye'de Sualtı Arkeolojisi Çalışmaları ve Alınması Gereken Önlemler", İDOL 19, 2003, 14-17.

Mustafa Şahin, "Das Institut für Unterwasserarchäologie an der Selcuk üniversität in Konya und seine Projekte", In Poseidons Reich X 25-27 Februar 2005, Berlin. Skyllis 2003/04 Heft 1-2, 2006, 141-148.

Mustafa Şahin, "Selçuk Üniversitesi'nde Sualtı Arkeolojisi Çalışmaları", IDOL 23, 2004, 18-23.

Mustafa Şahin - Serkan Gündüz - Erdoğan Aslan, "Myndos Sualtı Araştırmaları 2006", 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı- 1 (Ankara 2008), 1-10.

Mustafa Şahin- Serkan Gündüz, "Kyzikos Sualtı Araştırması , 2008", 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı- 3 (Ankara 2010), 179-186.

Mustafa Şahin – Serkan Gündüz, “Kyzikos Sualtı Araştırması -2008”, 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı (2010), 179 – 185.

Mustafa Şahin, "A new Discovery in the Myndos Harbor Surveys: The West Harbor", TINA Maritime Archaeology Periodical 1, 2014, 64-69.

Mustafa Şahin  – Can Ciner, “Myndos İç Liman Sualtı Araştırmaları - 2014”, TINA Denizcilik Arkeoloji Dergisi 2, 2014, 76-84.

Serkan Gündüz, Antik limanlar ışığında Myndos Limanı ve liman yapıları, Yüksek Lisans Tezi, 2008.

Serkan Gündüz - Oktay Dumankaya, "The Importance of Underwater Research in Ancient Harbour Cities-The Example of Asar Island", Hephaistos, (In Published)