Misyonumuz

Anadolu, medeniyetin kaynağı ve uygarlığın temellerinin atıldığı yegane yer olarak elbette denizcilik alanındaki gelişmelere de birebir şahit olmuştur. Binlerce yıl içinde medeniyetlerin ve kültürlerin en etkili ulaşım aracı olarak kullandıkları deniz yolculukları farklı kültürlerin ve uygarlıkların birbirleriyle tanışmasını sağlamış ve bu sayede ticari alışverişten daha önemli olarak kültürel alışveriş başlamış ve medeniyet de bu sayede hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu gelişimin bütün izleri ülkemiz coğrafyasında bulunan limanlarda, sualtı alanlarında keşfedilmeyi beklemektedir.

Dünya tarihine ışık tutacak bu bilimsel veriler, artan nüfus ve sanayi tipi denizciliğe bağlı tahribata karşı yok olma tehlikesiyle karşı karşıyayken, sahip olduğumuz bu hazineyi kaydetme ve kurtarma doğal olarak gelecek nesillere aktarma görevi artık bir gereklilik halini almıştır. Bölümümüz bu amaç ile her çeşit sualtı çalışmasını yapabilecek nitelikte öğrenciler yetiştirip bilim dünyasına bu öğrencileri genç birer bilim adamı olarak kazandırma ve bu bilim adamlarının da ileride yapacakları çalışmalarla sualtı kültür hazinemize ışık tutmasını kendine misyon edinmiştir.

 

Myndos Sualtı Araştırmaları