Bölümümüz Öğretim Üyelerinin Sualtı Arkeolojisi Alanındaki Yayınları

Mustafa Şahin, "Türkiye'de Sualtı Arkeolojisi Çalışmaları ve Alınması Gereken Önlemler", İDOL 19, 2003, 14-17.

Mustafa Şahin, "Das Institut für Unterwasserarchäologie an der Selcuk üniversität in Konya und seine Projekte", In Poseidons Reich X 25-27 Februar 2005, Berlin. Skyllis 2003/04 Heft 1-2, 2006, 141-148.

Mustafa Şahin, "Selçuk Üniversitesi'nde Sualtı Arkeolojisi Çalışmaları", IDOL 23, 2004, 18-23.

Mustafa Şahin - Serkan Gündüz - Erdoğan Aslan, "Myndos Sualtı Araştırmaları 2006", 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı- 1 (Ankara 2008), 1-10.

Mustafa Şahin- Serkan Gündüz, "Kyzikos Sualtı Araştırması , 2008", 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı- 3 (Ankara 2010), 179-186.

Mustafa Şahin – Serkan Gündüz, “Kyzikos Sualtı Araştırması -2008”, 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı (2010), 179 – 185.

Mustafa Şahin, "A new Discovery in the Myndos Harbor Surveys: The West Harbor", TINA Maritime Archaeology Periodical 1, 2014, 64-69.

Mustafa Şahin  – Can Ciner, “Myndos İç Liman Sualtı Araştırmaları - 2014”, TINA Denizcilik Arkeoloji Dergisi 2, 2014, 76-84.

Serkan Gündüz, Antik limanlar ışığında Myndos Limanı ve liman yapıları, Yüksek Lisans Tezi, 2008.

Serkan Gündüz - Oktay Dumankaya, "The Importance of Underwater Research in Ancient Harbour Cities-The Example of Asar Island", Hephaistos, (In Published)